CDA op jacht naar Brussels geld voor de Zuiderzeehaven

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

KAMPEN - Na meermalig aandringen van de fractie van het CDA in de provinciale staten gaat de provincie Overijssel samen met de provincie Friesland actief achter een Europese subsidie aan voor de vergroting van de Kornwerderzandsluizen. Het feit dat Kampen op het Trans Europese Transport Netwerk (TEN-T) voor havens is opgenomen door de Europese Commissie is daarvoor het aanknopingspunt.ZeeschepenDe vergroting van de sluizen is nodig om in de toekomst (grotere) zeeschepen door te kunnen laten varen tot de Zuiderzeehaven in Kampen. Ook andere gemeenten rondom het IJsselmeer hebben belang bij de aanpak van Kornwerderzand. Met de aanpak blijft Kampen een belangrijk knooppunt voor de scheepvaart en het zal goed zijn voor de werkgelegenheid in Kampen. Overijssel gaat actief werk maken richting Brussel op meermalig aandringen van de CDA fractie in de staten bij monde van Christiaan Schrijver. Bijdrage regioVorig jaar is er ook al een motie van dit CDA Statenlid uit Kampen aangenomen die Gedeputeerde Staten de opdracht gaf dit project in Den Haag aan te kaarten. Dit was niet zonder succes. Door deze motie staat het project in Den Haag op het netvlies en er is ook al aangegeven door minister Schultz dat zij het project uit wil voeren als de regio financieel bijdraagt aan het project.Brussel?Een groot deel van deze financiële oplossing ligt in Brussel. Zij stellen vele miljarden beschikbaar voor het opwaarderen van een transportnetwerk waar de haven van Kampen ook van kan profiteren. Dit geld is echter nog niet zomaar binnen. We zullen zelf actief moeten lobbyen in Brussel om een Europese bijdrage te verzilveren. Samen kunnen we hierin een sterke vuist maken richting Brussel. Daarom hebben wij als CDA fractie in Overijssel er meerdere malen op aangedrongen om dit te gaan doen. Dit wordt opgepakt door Gedeputeerde staten. Dit is een mooie volgende stap in dit project. Bijkomend voordeel is dat we nu ook onze eigen Overijsselse CDA'er in Brussel hebben zitten met Annie Schrijver. Zij heeft inmiddels in een werkbezoek aan Kampen ook kennis genomen van het belang van het project voor de hele regio. Met vereende krachten moeten we dit doel bereiken.?De Zuiderzeehaven is een in 2008 aan de monding van de IJssel nabij Kampen aangelegde industriehaven met 50 hectare bedrijventerrein. De haven heeft een diepte van 4,7 meter en is daardoor geschikt voor grote coasters.