Provincie moet voortouw nemen in tentoonstellen IJsselkogge

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

KAMPEN - De Statenfractie van D66 vraagt Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel de regie op zich te nemen om als het gaat om het kunnen tentoonstellen van de IJsselkogge in Kampen. Tevens wil D66 dat GS binnen de eigen begroting hiervoor geld vindt. Statenlid Bert Terlouw zal dit woensdag in de Statencommissie voorleggen aan de gedeputeerden Rietkerk en Boerman. Het komt namelijk zowel de regionale economie als cultuur en educatie ten goede. Als het aan de Democraten ligt is de tentoonstellingsruimte in 2017 gereed. Dan is Kampen gastheer van de internationale Hanzedagen, een evenement van Europese allure dat jaarlijks honderdduizenden bezoekers trekt.De IJsselkogge ligt al eeuwenlang in de vaargeul van de IJssel, ter hoogte van de huidige Koggewerf. Vanwege de zomerbedverdieping moet deze nu boven water worden gehaald. In samenspraak met Rijkswaterstaat zal de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Kogge vervolgens verplicht moeten laten conserveren. Op dit moment zijn wereldwijd slechts twee koggen geborgen (in Doel, Antwerpen, en in Bremerhaven). De Kogge van Kampen is in Europa echter de meest complete en tevens zeer goed en compleet te bergen. Volgens Nederlandse en Europese deskundigen op het gebied van maritieme archeologie is de Overijsselse Kogge een unieke vondst van nationaal en internationaal belang. Terlouw noemt het voor alle Hanzesteden in Europa ?een vondst om jaloers op te zijn'.Overijssel heeft het archeologisch- en cultuurhistorisch erfgoed, maar ook de inzetbaarheid hiervan voor recreatieve en toeristische waarden, zeer hoog in haar vaandel staan. Het exposeren van de IJsselkogge past hier volgens Terlouw, die zelf actief is in de archeologie, prima in. ?Er is ook een helder verdienmodel aan te koppelen?, stelt hij. ?Het is daarom belangrijk dat Overijssel met deze volstrekt unieke en echt eenmalige kans haar eigen ambities nu ook echt waarmaakt. De provincie kan dit doen door te zorgen dat de unieke Kogge voor Overijssel bewaard blijft en in Kampen tentoongesteld wordt.?D66 Overijssel en de D66-raadsfractie in Kampen vinden dat de provincie Overijssel de regie in handen moet nemen om het scheepswrak blijvend tentoon te kunnen stellen in Kampen. Daartoe is een tentoonstellingsruimte nodig met een goede luchtbeheersing. De hieraan verbonden kosten zullen mede gedragen kunnen worden door de provincie, zeker aangezien de gemeente Kampen alléén niet in staat is het hiertoe benodigde geld op tafel te leggen. Volgens Terlouw moet GS in overleg treden met onder andere de gemeente Kampen, de Koggestichting en het Hanzebureau om de tentoonstelling van de IJsselkogge financieel vlot te trekken. Woensdag zal hij GS verzoeken om na dit overleg met een financieringsvoorstel te komen.