Afbeelding
Foto: Fotograaf: www.ejkfotografie.nl

Jubileumconcert Hervormd Kerkkoor Kampen

Partnerbijdrages

Op dinsdag 7 maart werd in een goed bezette Burgwalkerk het jubileumconcert gehouden in verband met het 85-jarig bestaan van het Hervormd Kerkkoor Kampen. Als gastkoor was het Chr. Ger. Zangkoor Zingend Getuigen o.l.v. Herman Kampen uitgenodigd. Dirigent van het Hervormd Kerkkoor is sinds 1 mei 1994 Harry Hamer. Verder werd nog medewerking verleend door organist Gerwin van der Plaats en Evelyn Heuvelmans op de hobo.

Tijdens de afgelopen coronajaren met de diverse lockdowns en ziekte en sterfgevallen hebben beide koren een ‘flinke jas uit moeten doen’ door verlies van leden, vooral de mannenpartij van Zingend Getuigen heeft er onder geleden.  Desalniettemin werd er door iedereen vol overgave en enthousiasme gezongen. De avond werd geopend door interim voorzitter Aly Bos- de Weert en gememoreerd werd aan het 85-jarig bestaan.

Afwisselend zongen beide koren. Er waren drie muzikale intermezzo’s, namelijk twee met orgel en hobo en een fraaie orgelsolo door Gerwin van der Plaats over het bekende gezang Zolang wij adem halen, de tekst die ook bij het welkom was aangehaald. Overigens werd door de organist een paar maal een uitkomende stem gebruikt die verrassend veel op de hobo leek, zodat hij wel eens de vraag was wie er speelde.

Woorden van dank met bloemen werden uitgesproken door 2e interim voorzitter Gerhard Teune. Als afsluiting zongen beide koren samen Lord, I strecht my hand to You en Toekomst vol van hoop van Sela. Met uitzicht op deze hoopvolle toekomst ging iedereen naar huis na een mooie muzikale avond!

Dit is een partnerbijdrage van het Hervormd Kerkkoor Kampen:
www.hervormdkerkkoorkampen.nl.

Nick de Vries