Raadspraat bijdrage ChristenUnie

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

De Brug geeft de partijen uit de gemeenteraad wekelijks de kans om een column in te sturen over een onderwerp naar keuze. Deze week de bijdrage van André Klumpje van de ChristenUnie. Zijn column is getiteld ?Samen keuzes maken?!'.De fusie tussen de voormalige gemeenten Kampen en IJsselmuiden heeft destijds heel wat voeten in aarde gehad. Met als zichtbaar gevolg dat het gemeentehuis van IJsselmuiden is afgebroken. De achtergebleven ruïnes aan de Oosterholtseweg zijn daarvan nog stille getuigen. Ondanks het feit dat raadsleden erop blijven aandringen, zijn deze restanten tot ergernis van velen nog steeds niet verwijderd.Ondertussen hangt de recessie als een zwaard van Damocles boven de gemeente Kampen. Tenminste, als het gaat om woningbouw. Het bord vlak bij deze plek plan ?Het Meer? spreekt voor zich. Het grote gat of kruis in het bord, is dat soms het ontbrekende puzzelstukje om het plan daadwerkelijk te kunnen realiseren? Of is het gat bestemd om de economische tegenwind wat minder grip te laten hebben op het hele plan? Ik hou het liever op iets positiefs: de plus betekent dat er nu eindelijk weer gebouwd gaat worden in IJsselmuiden! Maar de gemeente Kampen heeft meer (bouw)plannen op stapel staan om uitgevoerd te worden. Zowel grote als kleine projecten: de Reeve, de Stationsomgeving, Kantoren aan de Europa-allee, Melmerpark, de laatste delen van Onderdijks. Ook zijn er diverse kleine inbreidingsplannen (open plekken binnen het bestaande bebouwde deel). Voor al deze plannen zijn kopers nodig. De realiteit gebiedt ons echter om te constateren, dat door de marktomstandigheden, de kopers het op dit moment laten afweten. De verwachte bouwsnelheid moet fors naar beneden worden bijgesteld. Dit heeft zonder meer negatieve gevolgen voor de gemeentekas. Wel kunnen we dankbaar constateren dat de verwachting is dat Kampen nog lange tijd door blijft groeien. In de toekomst zullen de geplande huizen dus vast wel vol raken, zij het veel langzamer dan we een jaar of zes geleden nog dachten. We ontkomen er niet aan dat we als Raad en College in de nabije toekomst keuzes durven en moeten maken.Moeten we bijvoorbeeld aan de andere kant van de Zwartedijk een dorpskern ?de Reeve? opstarten, terwijl er andere plannen niet verder ontwikkeld kunnen worden?We zullen als bestuurders van deze stad de handen in één moeten slaan om op een wijze manier om te gaan met de vragen die door de recessie op ons afkomen. De Raad moet samen met het College de stad besturen. Daarbij is het onderscheid tussen coalitie en oppositie wat mij betreft niet van belang. Laten we samen gaan voor : Kampen ?Merkbaar Beter'?