College wijst alternatieve locatie aan voor Vischrookerij

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

KAMPEN ? Als Mateboer de laatste Berktoren nog langs het IJsselfront wil plaatsen, dan is de Vischrookerij wat betreft het college van b en w geen sta-in-de-weg meer. Die kan verplaatst worden naar de Beltweg. Dat is vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan ?Beltweg en omgeving' dat dinsdag is goedgekeurd.In 2012 verwierp de Raad van State de plannen van de gemeente waarin zij toestemming gaf om op de plek van de Vischrookerij een woontoren te laten verrijzen. Het verwijt aan de gemeente was toen dat zij geen alternatieve locatie voor het gebouw had aangewezen. De gemeente denkt met het nieuwe bestemmingsplan aan deze eis te voldoen.Mateboer heeft sinds 2012 geen nieuw verzoek meer gedaan om de overige woontorens te mogen bouwen, maar geeft aan dat zij dat zeker van plan zijn als de woningmarkt het weer toelaat.In het bestemmingsplan wordt verder vooral ingegaan op de voormalige gemeentewerf aan de Beltweg. De gemeente wil van het terrein een gecombineerde woon-werk bestemming maken waar vooral ambachtelijke en creatieve werkzaamheden verricht worden. Ook het terrein tussen de Loswalweg en de Beltweg is bestemd voor ambachtelijke en creatieve bedrijven.Op het terein staan historische panden, waarvan er één monumentale status heeft. De panden staan grotendeels leeg en het terrein ligt braak. Het bestaande karakter met tussen de gebouwen een open erf moet worden bewaard. Verder wordt er één nieuwe woning en een nieuwe woonwagenstandplaats mogelijk gemaakt.De gemeente draagt zorgt voor de inrichting van het buitenterrein, terwijl de panden door derden worden ontwikkeld.Het bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd.(door Nick de Vries)