Dertien Koninklijke onderscheidingen tijdens lintjesregen

· leestijd 11 minuten Partnerbijdrages

KAMPEN - Tijdens de lintjesregen die vrijdag vanaf 10.00 uur plaatsvond werden burgers beloond voor hun bijzondere verdiensten aan de samenleving. Burgemeester Bort Koelewijn reikte in het stadhuis van Kampen de Koninklijke onderscheidingen uit aan de onderstaande dertien personen.De heer J.H.W. Bezemer (72 jaar), Kampen ? Lid in de Orde van Oranje-NassauDe heer Bezemer is sinds 2006 secretaris van de Alexander Stichting te Kampen. Het bestuur van deze stichting is verantwoordelijk voor de aansturing van het Ikonenmuseum te Kampen. Als bestuurslid van de Alexander Stichting is de heer Bezemer de stuwende kracht in de ontwikkeling van het Ikonenmuseum. Zo heeft hij concreet bijgedragen aan de totstandkoming van een huishoudelijk reglement (2007), een archiefplan (2008), het meerjarenbeleidsplan (2008), het beveiligingsplan (2009) en het collectieplan (2011). Daarnaast heeft hij een grote bijdrage geleverd in de aanvraag tot opname van het Ikonenmuseum in het Museumregister en is hij verantwoordelijk voor het tot stand brengen van vele plaatselijke, landelijke en internationale contacten. Ook op andere vlakken was de heer Bezemer actief. Zo was hij acht jaar ouderling in de Hervormde kerk De Hoeksteen te IJsselmuiden (2004 ? 2012). Gedurende deze acht jaar was hij vier jaar voorzitter van de kerkenraad en vier jaar scriba. De laatste twee jaar was hij als ouderling belast met pastorale zorg. Daarvoor was hij ambtsdrager in de Westerkerkgemeente in Veenendaal. Ook heeft hij in het verleden andere vrijwillige taken vervuld. Zo was hij voorzitter van het bestuur van de Protestants Christelijke MAVO te Zetten (1986 ? 1993), Bestuurslid en later voorzitter in het bestuur van P.C. Basisschool ?Onder de Linden? te Andelst (1980-1986) en algemeen bestuurslid van de P.C. Maatschappelijke dienstverlening te Zetten (1980-1991).Mevrouw E.M. de Boer ? Bouwmeester (66 jaar), Kampen ? Lid in de Orde van Oranje-NassauMevrouw De Boer ? Bouwmeester zet zich sinds 2002 in tegen seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Zo was zij van 2002 tot 2011 lid van het generaal deputaatschap Seksueel misbruik in kerkelijke relaties van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland en sinds 2007 is zij bestuurslid en sinds 2009 voorzitter van de landelijke stichting ?Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties' van de Christelijke Gereformeerde kerken, Nederlands Gereformeerde kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Daarnaast is zij vertrouwenspersoon van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt in Zwolle Noord, vertrouwenspersoon voor alle gereformeerde kerken vrijgemaakt in de classis Kampen, omvattende 11 kerken in Noordwest Overijssel en in de Noordoostpolder en Urk en vertrouwenspersoon voor het landelijk bureau van de ChristenUnie. In het verleden heeft mevrouw De Boer nog andere activiteiten ontplooit. Zo was zij oprichtster en voorzitter van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind afdeling Kampen/IJsselmuiden (1979-1991), vrijwilligster en later beroepskracht bij Slachtofferhulp Nederland (1988-2007), bestuurslid vereniging voor speciaal onderwijs Kampen (1989-1996), oprichtster en bestuurslid van de Nederlandse Patiëntenvereniging afd. Kampen (1991-1993) en voorzitter van de internationale werkgroep Kampen ? Eilat (2007-2011).Mevrouw L. Postuma ? Groen (51 jaar), Kampen ? Lid in de Orde van Oranje-NassauMevrouw Postuma behaalde haar diploma solozang bij Jeanne Companjen en koordirectie bij Jos Vermunt aan het Conservatorium te Zwolle. Na haar studie ontving zij zanglessen van Aafje Heynis. Zij volgde Operaklas bij Marius Kemler en Masterclasses zang bij Cora Canne-Meyer en de Amerikaanse zangeres Isabella Ganz. Als sopraansoliste werkte zij mee aan opera-uitvoeringen in binnen- en buitenland. Zij werkte mee aan diverse tv- en radio-opnamen en is een regelmatig gevraagde soliste bij Kerk- en Oratorium concerten. Ook verleende zij haar medewerking aan een aanzienlijk aantal Cd-opnamen. Luthine Postuma is sinds 1996 de bevlogen en enthousiaste dirigent van het Kamper Vocaal Ensemble Kavóca. Dit kamerkoor (in totaal ongeveer 30 zangers) is met zorg opgebouwd uit haar particuliere zanglespraktijk. In 1996 heeft mevrouw Postuma de naam Kavóca aan haar leerlingenensemble verbonden. Daarnaast heeft zij Young Kavóca opgericht (voor jongeren) en Kavóca Kids (voor kinderen tot 12 jaar). De Stichting Bevordering van de Nederlandse Zangkunst (het fundament van Kavóca) die door haar werd opgericht in 1996 vindt dat muziek en het begrijpen ervan een culturele vaardigheid is, die iedereen zich zou moeten kunnen verwerven. Mevrouw Postuma beoogt met haar leerlingenensemble de muziek, en dan met name de zangkunst, voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijke te maken. Kavóca treedt regelmatig op in het land en maakte diverse studiereizen naar het buitenland. Daarnaast verleende het koor belangeloos haar medewerking aan herdenkingsconcerten op 4 mei en aan rouw- en uitvaartdiensten. Naast haar werkzaamheden in de muziek maakt mevrouw Postuma zich ook op andere wijze verdienstelijk voor de maatschappij. Zo is zij sinds 1980 ambtsdrager in de Nederlands Gereformeerde Kerk te Kampen, waarbij de nadruk met name ligt op het jeugd- en jongerenwerk in de kerk. Daarnaast verzorgt zij sinds 2005 de organisatie omtrent de jaarlijkse Koninginnedag aubade en was zij van 2011 tot 2012 voorzitter van de Rotary afdeling Kampen, waarbij zij verantwoordelijk was voor een ?cultural exchange'. In het voorjaar van 2012 is mevrouw Postuma drie maanden intensief en gedegen mantelzorgster geweest van een naast familielid.De heer H. Groeneveld (61 jaar), Zalk ? Lid in de Orde van Oranje-NassauDe heer Groeneveld is sinds 24 augustus 1968 lid van CNV Vakmensen en haar rechtsvoorgangers. Hij is een zeer actief lid die door de jaren heen diverse functies heeft vervuld. Zo was hij bestuurslid en later secretaris van de afdeling Zalk en tevens plv. afgevaardigde in het rayonbestuur (1989-2009) en Vakbondsadviseur Regio Oost (2011-2012) Tegenwoordig vervult hij nog de volgende functies: vakbondscontactpersoon, lid Regionale Commissie Onderwijs Bedrijfsleven, lid van de Deelnemersraad Bedrijfspensioenfonds Schilders (sinds 2008), secretaris in het Platformbestuur Veluwe Randmeer (sinds 2010), lid van het vakgroepbestuur Schilders en Bondsraadslid (sinds 2000). Naast zijn werkzaamheden voor CNV Vakmensen is hij ook op andere vlakken actief. Zo is hij sinds 1982 ambtsdrager in de Hervormde Kerk Zalk en Veecaten, waarbij hij zeer actief betrokken was bij de restauratie van de St. Nicolaaskerk te Zalk. Sinds 2010 is hij benoemd tot Ouderling Kerkrentmeester in de functie van tweede voorzitter. De heer Groeneveld is ook actief als vrijwilliger op de buurtbus Wilsum-Zalk, bestuurslid begrafenisvereniging te Zalk, vrijwillig dijkwacht bij Waterschap Groot Salland en was in het verleden ook actief als bestuurslid in het schoolbestuur van de Oranjeschool te Zalk.De heer L. Hakvoort (69 jaar), IJsselmuiden ? Lid in de Orde van Oranje-NassauDe heer Hakvoort zet zich sinds 1975 onafgebroken in als penningmeester en administrateur voor de Gereformeerde kerk van IJsselmuiden ? Grafhorst. De heer Hakvoort heeft zich steeds actief ingezet en fundamenteel bijgedragen aan een gezonde financiële basis voor het reilen en zeilen van de gemeente, ook beleidsmatig, onder meer door zijn bijdrage aan de voorbereiding en de organisatie van de actie Kerkbalans. Daarnaast heeft hij vele jaren een actieve bijdrage geleverd binnen de Commissie van Beheer van genoemd kerkgenootschap. De heer Hakvoort sinds 2006 schipper op het Zalkerveer, een voet/ fietsveer over de IJssel bij Zalk. Dit veer wordt in samenwerking met verstandelijk gehandicapten beheerd. Samen met hen helpt hij de mensen op het veer en zorgt hij voor de inning van de gelden voor de overtocht. Ook was hij gedurende vier jaar vrijwilliger bij de computerclub van verzorgingstehuis De Maarlenhof te IJsselmuiden. In 2010 werd de heer Hakvoort gekozen, voor een periode van vier jaar, als lid in de Raad van Deelnemers (RvD) van het Pensioenfonds SNS Reaal. De RvD heeft een controlerende en adviserende rol ten aanzien van het bestuur. Mevrouw G. Hakvoort ? Hartman (67 jaar), IJsselmuiden ? Lid in de Orde van Oranje-NassauMevrouw Hakvoort ? Hartman, echtgenote van de heer L. Hakvoort (zie omschrijving hierboven), was van 1982 tot 1994 bestuurslid van de EHBO-vereniging Kampen en IJsselmuiden. Daarnaast maakte zij zich ook op andere wijze verdienstelijk voor de samenleving. Zo bezocht zij sinds 1994 meerdere malen per week een dementerende mevrouw die woonachtig was in Huize Goudplevier en later in De Meerburg te IJsselmuiden. Ze deed haar elke week in bad, ging met haar ontbijten, gaf haar hand- en voetmassage en deed boodschappen met haar. Toen deze mevrouw enige tijd geleden kwam te overlijden, is mevrouw Hakvoort als vrijwilligster in De Meerburg actief gebleven. Sinds 1995 zet mevrouw Hakvoort zich ook in als vrijwilligster voor de stichting Terminale Thuiszorg Kampen en omstreken. Deze stichting zet zich in om mantelzorgers te ondersteunen bij de verzorging van een terminaal zieke patiënt. Sinds 2000 is zij actief als kookvrijwilligster bij een woonlocatie voor verstandelijk gehandicapten in IJsselmuiden.Mevrouw G. Hup ? Rozeboom (76 jaar), Kampen ? Lid in de Orde van Oranje-NassauMevrouw Hup ? Rozeboom is een vrijwilliger die zeer begaan is met de oudere medemens. Zo is zij sinds 1995 activiteitenbegeleidster van het Rode Kruis afdeling Kampen / IJsselmuiden, is zij contactdame ?lief en leed' van de Protestants Christelijke Ouderenbond en sinds 2007 ook vrijwilligster in verzorgingstehuis de Amandelboom te Kampen. Daarnaast zet zij zich sinds 1987 in voor de actie kerkbalans van de Hervormde kerk. Ook collecteert zij sinds 1988 jaarlijks voor de Nederlandse Hartstichting. Toen de buurvrouw van mevrouw Hup in 1989 een hersenbloeding kreeg en hierdoor halfzijdig verlamd werd, nam mevrouw Hup de rol van mantelzorgster op zich. Hierdoor kon de buurvrouw zelfstandig blijven wonen en hoefde niet naar een verzorgingstehuis. De heer J.T. Jeukens (68 jaar), Kampen ? Lid in de Orde van Oranje-NassauDe heer Jeukens heeft de (wandel)sport hoog in het vaandel staan. Als fanatieke snelwandelaar, behoorde hij lange tijd tot de top van Nederland. Rond 1970 werd hij starter bij diverse atletiek- en wandelwedstrijden. Daarnaast zet hij zich sinds 1991 in voor de plaatselijke avondvierdaagse als penningmeester, secretaris en marsleider. Gemiddeld lopen er per jaar 3.200 wandelaars mee. In 2012 behaalde hij zijn diploma tot jurylid bij atletiekwedstrijden. Sindsdien jureert hij bij tal van atletiekwedstrijden in het land. Daarnaast was hij in verleden nog enige tijd actief binnen korfbalvereniging Wit-Blauw te Kampen. De heer B.F. de Jong (66 jaar), Kampen ? Lid in de Orde van Oranje-NassauDe heer De Jong is sinds 1972 lid van voetbalvereniging Go Ahead Kampen. Sinds 1982 is hij als trainer aan de vereniging verbonden. Sinds 2007 is hij tevens lid van het dagelijks bestuur van de jeugdafdeling, waarbij hij verantwoordelijk is voor het opleidingsbeleid en het wedstrijdsecretariaat. Daarnaast was hij ook hij enige tijd lid van het hoofdbestuur (1982 ? 1986). In het verleden heeft hij zich ook verdienstelijk gemaakt als trainer/coach voor twee dameshockeyteams in de periode van 1996 tot 2000 en van 2007 tot 2012. Daarnaast was hij van 2007 tot 2012 tevens lid van het wedstrijdsecretariaat van de NK Lange Baan van Kanovereniging Skonenvaarders te Kampen. De heer J. Kattenberg (63 jaar), Kampen ? Lid in de Orde van Oranje-NassauDe heer Kattenberg is sinds 1978 actief binnen de lokale politiek. In de achterliggende jaren heeft hij diverse functies bekleedt. Zo had hij van 1978 ? 1982 zitting in de schaduwfractie van de SGP, was hij van 1982 ? 1994 raadslid voor de SGP (met onderbreking van 1987-1988), raadslid en schaduwfractie van 1995 ? 2000 in de gecombineerde fractie GPV-RPF-SGP, lid van de schaduwfractie ChristenUnie van 2001-2004 en wethouder ChristenUnie van 2004-2010. Van 2010 tot 2012 bekleedde hij tevens de functie van penningmeester bij de ChristenUnie afd. Kampen. Daarnaast ontplooide hij ook andere activiteiten. Zo was hij de vaste organist van de Gereformeerde gemeente Kampen (1971-1995), 2e penningmeester van de Gereformeerde Jeugdbond (1981-1995), lid van de stuurgroep Kampen-Pápa (1991 - 2004) en penningmeester van de stichting Kampen Internationale Samenwerking (2010 - 2012). Ook nu is hij actief in diverse besturen. Zo is hij sinds 1995 penningmeester van Stichting De Verenigde Gasthuizen, een beheerstichting die tot doel heeft om ondersteuning te bieden aan oudere mensen in Kampen, penningmeester van de stichting Lichtstad Kampen en voorzitter van de stichting Helpende hand Roemenië (sinds 2010). De heer O. Pol (70 jaar), Kampen ? Lid in de Orde van Oranje-NassauDe heer Pol was in zijn werkzame leven onder andere gemeentesecretaris bij de gemeente Kampen en later bij de gemeente De Bilt. In deze laatste gemeente vervulde hij dit ambt, als eerste van Nederland, enige jaren in duofunctie met mevrouw drs. Y.Y. van Doeveren. Van 2003 tot 2005 was hij griffier in de gemeente De Bilt. Naast zijn werkzaamheden in het openbaar bestuur zette de heer Pol zich ook in voor de jeugdhulp in Nederland. Eerst als lid van het Bestuur van de afdeling Jeugdhulp en lid van het Algemeen bestuur van de Stichting Orthopedagogisch Centrum de Ambelt, een van de rechtsvoorgangers van Trias Jeugdhulp. Als bestuurder was de heer Pol nauw betrokken bij de totstandkoming van deze fusie. Van 2004 tot 2010 was de heer Pol lid van de Raad van Toezicht van Trias Jeugdhulp. In 2013 werd hij actief in het bestuur van de stichting Trias Assist. Een stichting die tot doel heeft middelen te genereren waarmee zaken beschikbaar kunnen worden gesteld aan kinderen en gezinnen in de knel, die niet gefinancierd kunnen worden vanuit de gelden die regulier beschikbaar zijn voor de jeugdzorg. De heer Pol maakt zich sinds 1990 verdienstelijk als ambtsdrager in de Gereformeerde Kerk te Kampen. Zo was hij voorzitter van de wijkkerkenraad (1990 ? 1994), penningmeester in de Commissie van Beheer (2001 ? 2005) en voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (2005 ? 2009). Tegenwoordig vervult hij binnen de kerk de rol van ouderling in de Algemene Kerkenraad (sinds 2011) en is hij actief binnen de werkgroep Ledenadministratie en vrijwillige bijdragen als coördinator Actie Kerkbalans (sinds 2001). Daarnaast is de heer Pol secretaris en vice-voorzitter binnen het landelijke bestuur van de Protestants Christelijke Ouderenbond (sinds 2009). Sinds 1991 was de heer Pol, destijds in zijn rol als gemeentesecretaris van Kampen, nauw betrokken bij het aanhalen van vriendschapsbanden met de Duitse stad Soest en de Hongaarse stad Pápa. Ook nadat hij in 2002 afscheid nam van de gemeente Kampen is hij op vrijwillige basis actief gebleven in de beide werkgroepen. In 2011 is hij door de Hongaarse stad beloond met een ereoorkonde en in 2012 werd hij door de Duitse partnerstad Soest onderscheiden met een ?Ehrenplakette' van de stad. Mevrouw G. Hup ? Rozeboom (76 jaar), Kampen ? Lid in de Orde van Oranje-NassauMevrouw Hup ? Rozeboom is een vrijwilliger die zeer begaan is met de oudere medemens. Zo is zij sinds 1995 activiteitenbegeleidster van het Rode Kruis afdeling Kampen / IJsselmuiden, is zij contactdame ?lief en leed' van de Protestants Christelijke Ouderenbond en sinds 2007 ook vrijwilligster in verzorgingstehuis de Amandelboom in Kampen. Daarnaast zet zij zich sinds 1987 in voor de actie kerkbalans van de Hervormde kerk. Ook collecteert zij sinds 1988 jaarlijks voor de Nederlandse Hartstichting. Toen de buurvrouw van mevrouw Hup in 1989 een hersenbloeding kreeg en hierdoor halfzijdig verlamd werd, nam mevrouw Hup de rol van mantelzorgster op zich. Hierdoor kon de buurvrouw zelfstandig blijven wonen en hoefde niet naar een verzorgingstehuis. De heer H. Post (74 jaar), IJsselmuiden ? Lid in de Orde van Oranje-NassauDe heer Post is een vrijwilliger pur sang. Verbindt hij zich aan een vereniging dan zet hij zich hier jarenlang belangeloos voor in. In het tijdsbestek van 1976 tot 2001, toen de rechtsvoorganger van CNV Vakmensen nog een afdelingsstructuur kende, heeft de heer Post meerdere kaderfuncties bekleed en was hij bestuurslid van de afdeling Kampen. Tevens was hij van 1980 tot 1991 plaatsvervangend afgevaardigde van het Rayonbestuur. Van 1977 tot 2006 was hij bestuurslid van IJsvereniging V.Z.O.D. (Vooruitgang Zij Ons Doel) te Kampen, waarbij hij bij de nieuwbouw van het clubhuis tevens als uitvoerder fungeerde. In 2011 is de heer Post benoemd tot erelid van V.Z.O.D. Van 1980 tot 1986 was hij bestuurslid van Skeelerclub Kampen. Sinds 2000 tot heden is de heer Post bestuurslid en eerste muziekcommissaris van het Hervormd Kerkkoor te Kampen. In het verleden heeft de heer Post zich ook nog verdienstelijk gemaakt binnen het bestuur van de lokale visvereniging. Mevrouw G.W. de Ruiter ? Harmsen (70 jaar), Kampen ? Lid in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw De Ruiter ? Harmsen is sinds 1978, met onderbreking van zeven jaar wegens verblijf in het buitenland, actief voor de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Kampen. Eerst als algemeen bestuurslid en de laatste tien jaar als secretaris. Daarnaast was zij enige jaren actief als vrijwilligster in het Frans Walkate Archief te Kampen. In 2003 werd zij voorzitter en secretaris van de Stichting Weg van Kunst te Kampen. Deze stichting organiseert jaarlijks tijdens het museumweekend een kunstroute door de binnenstad van Kampen. Bijzonder aan deze kunstroute is dat er veelal in monumentale panden, bij mensen thuis, wordt geëxposeerd. Mevrouw De Ruiter was jarenlang de drijvende kracht achter de kunstroute. Zij had een belangrijke stem in de selectie van de kunstenaars en de te exposeren ruimtes. In tien jaar tijd is deze gebeurtenis uitgegroeid van een plaatselijk activiteit, naar een welbezocht evenement met bezoekers vanuit heel het land.