Themadag over 'oud worden in Kampen'

Partnerbijdrages

KAMPEN - In de Hanzestad (IJsseldijk 12) wordt maandag 3 oktober van 10.00 tot 15.15 uur de themabijeenkomst 'Oud worden in Kampen' gehouden.

"De levensverwachting wordt steeds naar boven bijgesteld", vertellen de initiatiefnemers. "Volgens de landelijke cijfers wordt de Nederlander gemiddeld 79,7 jaar. Deze verwachting heeft consequenties voor onder andere zorg en welzijn en met name de gemeente zal hierop in moeten spelen. Maar hoe doe je dat? Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. De Wmo gaf de gemeenten nieuwe taken. Naast de voorzieningen voor mensen met een beperking, is de gemeente ook verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden. De komende jaren gaan er verschillende zaken veranderen. Gemeenten krijgen er opnieuw taken bij. Daarnaast krijgt de compensatieplicht van de gemeente, een andere benadering en invulling. Ook wordt er steeds meer van de burger verwacht."

Dit proces wordt 'De Kanteling' genoemd. Dit is het geheel aan 'spelregels' van de verandering waarmee iedere gemeente in Nederland misschien te maken krijgt. Tijdens de bijeenkomst wordt hier voorlichting over gegeven. Om mensen bewust te laten worden van deze verandering wordt samen met een wethouder en betrokken beleidsambtenaren van gedachten gewisseld.

Aanmelden voor de (gratis) bijeenkomst kan tot 30 september, via (038) 331 64 11 (Stichting Welzijn Senioren).