Marquardt-lezingen

Partnerbijdrages

KAMPEN - Dominee B. Gijsbertsen verzorgt op de dinsdagavonden 9, 16 en 23 april in de Bovenkerk lezingen uit het boek ‘Bij de slip van zijn kleed...’ van de theoloog Friedrich-Wilhelm Marquardt. Deze Duitse hoogleraar theologie zocht zijn leven lang naar een christelijke theologie die recht doet aan Gods volk Israël. Hij was er zelf als kind getuige van geweest hoe de kerk meedeed aan de verguizing en vervolging van Joden. Hij stelde zichzelf de vraag: Hoe valt dat geweld te rijmen met de bijbelse boodschap? Hebben de christenen die boodschap dan wel goed begrepen? Op deze avonden zal dominee Gijsbertsen ingaan op het hoofdstuk ‘Evangelische vreugde over de Tora’. Daarin vraagt hij zich af: waarom heeft de Tora, de Wet - zelfs het hele Oude Testament - bij christenen zo’n negatieve klank gekregen? De avonden beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de consistorie van de Bovenkerk.