Ichthus College Praktijkonderwijs heeft 'Goud in handen'

· leestijd 2 minuten Partnerbijdrages

KAMPEN - Het is nu twee maanden geleden dat het Ichthus College afdeling Praktijkonderwijs bericht kreeg dat de onderwijsinspectie op bezoek zou komen. De inspecteur was erg onder de indruk en gaf aan dat het Leerling Volg Systeem (LVS) en het Individueel Ontwikkeling Plan (IOP) een landelijk voorbeeld voor het Praktijkonderwijs zou moeten worden. "Dit is een fantastisch compliment en wij denken nu na of wij het daadwerkelijk landelijk gaan presenteren", aldus Corné Sukaldi, teamleider Ichthus College afdeling Praktijkonderwijs.Toen de onderwijsinspectie melding maakte op bezoek te komen gaf inspecteur dhr. R. C. Bal aan items als: kwaliteitszorg, nazorg schoolverlaters, het leerlingvolgsysteem, gebruik Portfolio door leerlingen, etc. te onderzoeken en beoordelen."De afgelopen jaren zijn dit belangrijke items binnen het landelijke Praktijkonderwijs. Vandaar dat wij de afgelopen jaren druk bezig zijn geweest om deze items verder te ontwikkelen. En er is in die periode iets moois ontstaan. Het team is druk bezig met het verder ontwikkelen van een schitterend leerlingportfolio waar straks de leerlingen, met hulp van docenten, zelf verantwoordelijk voor zijn. De leerlingen kunnen nu al thuis, op stage, of waar dan ook, trots hun vorderingen op de computer bekijken. Het Leerling Volg Systeem (LVS) is gedigitaliseerd en wordt binnenkort inzichtelijk voor ouders en verzorgers. Het is een LVS dat door onszelf is ontwikkelt en waarvan een onderdeel echt toegespitst is op de individuele leerling het zogenaamde Individueel Ontwikkeling Plan (IOP). Wij zijn trots op het ontwikkelde stagetraject en de nazorg. Hierdoor is vroegtijdige schoolverlating niet aan de orde. Als het om werkgarantie gaat scoort de school 98%. En na twee jaar zit nog 75% van de leerlingen op de eerste werkplek. Een zeer hoge score, aldus de inspecteur..Deze onderwijsvernieuwingen en behaalde resultaten krijg je niet zomaar. Daar is een goed werkend team van docenten voor nodig die perfect samenwerkt en een luisterend oor heeft voor leerlingen met hun ouders en verzorgers. Het is goed om van ouders, verzorgers en externen te horen dat zij tevreden zijn over onze aanpak. Door alle vernieuwingen worden zij beter bij de school betrokken", meldt Sukaldi.Conclusie van de onderwijsinspecteur"De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de opbrengsten en de kwaliteitszorg op het Ichthus College, locatie VIA, afdeling praktijkonderwijs in Kampen als voldoende (De hoogst haalbare score!). Naast de gerealiseerde uitstroom en de bestendigheid van de plaatsing heeft de school de individuele leerroute van de leerlingen op een duidelijke manier vorm en inhoud gegeven. De wijze waarop de school het digitale leerlingvolgsysteem heeft ingericht verdient zonder meer een compliment. De school werkt in haar kwaliteitszorg systematisch en planmatig; de inspectie heeft de kwaliteitszorg als voldoende beoordeeld.De school leeft de onderzochte wet- en regelgeving na", aldus inspecteur dhr. R. C. Bal."Stoppen we dan nu met onderwijsvernieuwing? Nee, dat niet. Eerst gaan we van de goede beoordeling genieten . En als de euforie wat is gezakt pakken we de draad weer op. Tenslotte zijn we er voor de leerlingen en verdienen zij het beste onderwijs", besluit Corné Sukaldi.

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 28 mei, 13:36
Buurten komen samen om hun eigen omgeving met elkaar te vergroenen, goed voor mens en dier!
Groene Loper Kampen deelt plantpakketten uit Partnerbijdrages 28 mei, 13:23
Afbeelding
Gratis donuts eten op Nationale Donutdag Algemeen 28 mei, 12:29