Afbeelding
Gemeente Kampen

Nieuw convenant voor schuldpreventie

Algemeen

KAMPEN - Woningcorporaties Beter Wonen en deltaWonen, De Kern maatschappelijke dienstverlening, het samenwerkingsverband Financiën op Koers en gemeente Kampen hebben op donderdag 17 september het uitgebreide convenant Vroeg Eropaf getekend. Hiermee spreken partijen opnieuw de intentie uit om zich samen in te spannen voor het bieden van hulp en ondersteuning aan huurders met een beginnende huurachterstand.

Vroeg Eropaf is een methode waarbij de woningbouwcorporaties in samenwerking met De Kern vroegtijdig in gesprek gaan met huurders die een beginnende huurachterstand van twee maanden hebben. Hiermee hopen de partijen problematische schuldsituaties vroegtijdig te signaleren en grotere achterstanden te voorkomen. Door dit in een vroeg stadium te doen, kan samen met de inwoner achterhaald worden wat de oorzaak van de achterstand is en kan samen gezocht worden naar oplossingen om verder oplopende schulden te voorkomen.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: "Door eropaf te gaan kunnen we woningontruimingen naar een minimum beperken proberen we hoog oplopende schulden en grotere problemen bij mensen te voorkomen." Hendrik Hoogenkamp (Beter Wonen): "Huurschulden komen nooit alleen, vaak is er ook sprake van andere problemen waarbij we samenwerken en breder kijken dan alleen de huurschuld’. Dat is de kracht van Vroeg eropaf Kampen".