Afbeelding
foto Gemeente Kampen

Week van 1.000 Voorbeelden voor een inclusieve arbeidsmarkt

Algemeen

KAMPEN -  De vorige week stond in het teken van de Week van de 1.000 Voorbeelden: een actieweek met de spotlight op de inclusieve arbeidsmarkt. Hierbij stonden werkgevers centraal, die ook in de huidige periode kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Wethouder Jan Peter van der Sluis bracht samen met het WerkgeversService Punt regio Zwolle en Impact vijf Kamper bedrijven een bezoek om hen te bedanken voor hun bijdrage en inzet.

“Door op deze manier aandacht te geven aan vijf goede voorbeelden, willen we andere werkgevers inspireren en stimuleren om mee te doen en de deur te openen voor inclusie. De coronacrisis zet de banenmarkt onder druk. Daarom zijn we trots op alle bedrijven in onze gemeente die ook in deze tijd hun steentje blijven bijdragen aan de inclusieve arbeidsmarkt”, aldus de wethouder.

Voor de bezoeken is een selectie gemaakt, maar er zijn in de gemeente Kampen veel meer bedrijven die bijdragen aan de inclusieve arbeidsmarkt. Wethouder Van der Sluis: “Ook deze bedrijven willen we hartelijk bedanken voor hun inzet en bereidheid om mensen met een arbeidsbeperking een kans te bieden. Zonder de medewerking van werkgevers die hun ambitie op dit vlak uitspreken en uitvoeren, zijn de kansen op de arbeidsmarkt veel kleiner en kunnen we onvoldoende mensen aan werk helpen. Dat vraagt van beide kanten motivatie, geduld en begeleiding, maar de opbrengst is meestal geweldig!”

Week van de 1.000 Voorbeelden: op naar de 100.000 banen!

De Week van de 1.000 Voorbeelden werd samen met WerkgeversServicepunten, regionale werkgeversorganisaties en talloze andere partners georganiseerd. Werkgevers informeren over de banenafspraak en inspireren om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven. Dat zijn en blijven de belangrijkste doelstellingen.

Fred Sollie