Afbeelding
foto Pixabay

21ste actiegroep tegen Lelystad Airport sluit zich aan

Algemeen

REGIO - Onlangs heeft Vlieghinder Almere zich aangesloten bij SATL, de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. Hiermee staat de teller inmiddels op 21 actiegroepen die zich in SATL verenigen. 

Deze actiegroepen van bezorgde burgers verzetten zich gezamenlijk tegen de voorgenomen schadelijke laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport en tegen de werkwijze van Schiphol en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, dat zich volgens SATL kenmerkt door gebrek aan openheid, fouten en misleiding. 

 Laagvliegroutes nog altijd niet opgelost

Inmiddels is de opening van Lelystad Airport 4 keer uitgesteld. Onder meer door de actiegroepen aangetoonde grove fouten in zowel de berekening van de geluidsoverlast (2018) als de stikstofberekeningen (2020). Deze berekeningen vielen volgens SATL steeds uit in het nadeel van burgers. Ten aanzien van de stikstofberekeningen heeft SATL onlangs aangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte, misbruik van gezag en verduistering van bewijs. Hierbij zijn volgens SATL ambtenaren van het ministerie van I&W, de directie van Schiphol en diverse adviesbureaus betrokken. SATL: “Ondanks beweringen van het ministerie van I&W, in onder meer de recente concept Luchtvaartnota, dat de schadelijke laagvliegroutes zouden zijn opgelost, is het tegenovergestelde waar. Mocht Lelystad Airport ooit open gaan, dan krijgen bewoners en ondernemers uit vijf provincies permanent te maken met laagvliegende vliegtuigen.”

Meer informatie

Lees hier meer over SATL, hier over de aangesloten actiegroepen, hier over de schadelijke laagvliegroutes en hier over de aangifte tegen ambtenaren en de top van Schiphol.

Fred Sollie