Afbeelding
foto Alex de Jong

Cees den Heyer verzorgt dienst bij Vereniging van Vrijzinnigen

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Alex de Jong) 

KAMPEN - De Vereniging van Vrijzinnigen Kampen/ Noordoostpolder ‘vindt het een bijzondere eer dat met tweede advent, op 6 december 2020, dr. Cees den Heyer voor wil gaan in een kerkdienst in de Sint Annakapel’. Vanwege de coronamaatregelen is er beperkt plaats, dus wie deze dienst vanaf 10.15 uur wil bijwonen, moet zich snel aanmelden.

Cees den Heyer (1942) studeerde theologie in Kampen, aan de toenmalige theologische universiteit van de Gereformeerde Kerken. Na de voltooiing van zijn studie werd hij docent en later hoogleraar aan diezelfde universiteit. Tot 1 januari 2002 was hij hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Na zijn emeritaat is hij enkele jaren docent geweest aan het Doopsgezind seminarie in Amsterdam.

Schatplichtig

Uit zijn publicaties valt af te leiden dat hij zich in het bijzonder interesseert voor de christologie; de wijze waarop in het Nieuwe Testament en in de christelijke traditie over Jezus is gedacht en gesproken. ‘Cees den Heyer heeft baanbrekend werk verricht ten aanzien van het wetenschappelijk onderzoek naar de mens Jezus’, vertelt Anneke van der Velde, voorganger van de Vrijzinnigen in Kampen. ‘De vrijzinnigheid is hem schatplichtig omdat zijn onderzoek en publicaties hebben geleid tot een ‘demasqué van de dogmatische Christus’ en de weg hebben vrijgemaakt voor een eigentijds geloven.’

‘De mens Jezus’
In de loop der jaren heeft Cees den Heyer zich in verschillende publicaties beziggehouden met vragen betreffende de betekenis van het leven en sterven van Jezus. Den Heyer publiceerde enkele jaren geleden, bij Uitgeverij Van Warven, het boek ‘Jezus, een mensenleven’, waarin hij schrijft dat Jezus geen godenzoon is geweest. ‘Hij was een mens van vlees en bloed, ‘een mens onder de mensen’, een mens die door zijn doen en laten de aandacht trok, een charismatische persoonlijkheid die indruk maakte op zijn tijdgenoten en volgelingen’, zo stelt Den Heyer. In het boek, de culminatie van zijn zoektocht naar Jezus, staat de vraag ‘hoe heeft het beeld van Jezus zich ontwikkeld in de tweeduizend jaar na zijn geboorte?’ centraal. Daarbij wordt duidelijk dat ook zijn eigen visie op de man uit Nazareth gaandeweg fundamenteel is veranderd.

De Vereniging verheugt zich zeer over zijn bereidheid een dienst te verzorgen’, vertelt Anneke, die doorgaans de diensten voorgaat. ‘Maar pas op: vanwege de corona-maatregelen kunnen we slechts maximaal 30 mensen in de kapel ontvangen. U kunt zich opgeven bij secr.vvvkampen.nop@gmail.com.’ Zondag 6 december, 10.15 uur, Sint Annakapel, Broederweg 8-10. Wie geen plaatsje meer kan krijgen; geen nood. De kerkdienst zal ook via kerkdienst gemist te zien zijn. Op www.vrijzinnigkampen.nl vindt u een link naar deze dienst.

Meer over de vrijzinnigen
Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Een houding waarin zij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. Ze gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. ‘We zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander, van u. Dat moet de basis zijn voor een gedachtenuitwisseling over ieders individuele levenspad en de steun die we elkaar kunnen geven op de zoektocht. Het betekent vooral dat we proberen goed te leven, samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.’ Meer weten? Kijk op www.vrijzinnigkampen.nl.

Fred Sollie