Afbeelding
Eigen foto.

’t Is maar wat in disse stad

Algemeen

Zakt in de geute, onze burgemeester giet ons an ’t ende van dit joar verloatn, wat giet de tied toch merakels vlug, de twaalf joar det ie ‘ier was bin umme e vleugn, ik  denke det we met alln terug kunn kiekn op een mooie tied woarop ie zich ef e manifesteert as een burgervader die bereid was um altied en overal op te draavn woar zien anwezig’eid gewenst was.

Ei’j zeg zelf ook det ie ’t meeste ‘t contact met de mensn giet missn , det is Bort Koelewijn ten voetn uut, umdet ie zelf ook zeg d’r is altied wel wat in disse stad. De meniere woarop ie met de melkbus schutters is umme e goan is te priezn, ei’j ef een schutters gilde in ’t leem e roepn, en ’t giet in ieder geval rond ’t olde joar een stuk gedisiplineerdr as veur zien tied.

En ik mut nog maar zien of d’r ooit nog een burgemeester kump die met een mooie jasse an en zien ‘oed op met zien kont op een melkbusse giet zittn. De meniere woarop pliesie agent Becker probeerdn zien gezag te loatn geldn um d’r achter te koom wie die flinke jonges waarn die ‘t zo neudig vunn um veur tien duzend euro an prullebakkn op te bloazn in ’t plansoen is in disse tied een moedige poging. 

Dan was ’t vrogger wel anders, ik oeve allenig nog maar te denken an pliesies zoas van Oene, IJzerman of dikke Jansen, doar aj as jonges ontzag veur, doar woj ‘t wel veur op een  loopn zettn. Boomdien dit soort vernielingn kwam niet in ons op.

Toch ek bewondering veur Becker, in een totaal andere wereld woar weinig ontzag meer is en iederene op de sociale media maar rop wat ‘m goed dunkt dut ie zien best um die onneudige vernielzucht an te pakkn en op te lossn.

En ak dan ook nog in de krante een reactie leeze zo van, ei’j niet wat anders te doen,  doar kan ik mien dan merakels an argeren. Want links umme of rechts umme, die tien duzend euro kump op ’t bortien van ons allemoale.

‘t is niet altied kommer en kwel want wat een verademing det ons college en de road de verleiding em weetn te weerstoan van ’t grote geld en det de ‘Oger Burger Skole, e gunt wordt an IJsselheem, die d’r appartementn van giet maakn veur de doelgroep woar roazend be’oefte an is.

Want um vijf minutn veur een vergadering woar ’t besluut mut valln um t’ gebouw veur een euro an IJsselheem te verkoopn de road probeern over te ‘aaln deur met een zak met geld te rammeln is op zien zachts gezegd niet netties.

En let maar op want ook in dit ni’je joar  is d’r altied wel wat in disse stad.

Appien Floep