Afbeelding
foto Fred Sollie

13 initiatieven voor Groene Loper IJsseldelta 2.0

· leestijd 1 minuut Algemeen

REGIO - De Gebiedscoöperatie IJsseldelta gaat vanuit het project Groene Loper IJsseldelta dertien groene initiatieven ondersteunen. Initiatiefnemers uit de gemeenten Kampen, Zwolle en Zwartewaterland staan in de startblokken. Zij gaan de komende maanden hun bijdrage leveren aan het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij groen, landschap en biodiversiteit. 

“Er zijn onder andere aanvragen ingediend voor een moestuinproject, bloemenweides, boomgaarden en broedvlotjes voor de Zwarte Stern,” aldus Henk Selles, bestuurslid van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Een aantal projecten staat in het teken van educatie rondom bijen, de visotter, bever en op de boerderij. Ook een project om het landschap op een kunstzinnige manier vast te leggen, heeft een bijdrage ontvangen. Selles geeft aan erg blij te zijn dat de Gebiedscoöperatie IJsseldelta met relatief kleine financiële bijdragen, veel groene initiatieven in het gebied mogelijk kan maken. “Als de situatie het weer enigszins toelaat, vindt er nog een feestelijke bijeenkomst plaats! Initiatiefnemers kunnen dan kennis met elkaar maken, van elkaars ervaringen leren en gebruik maken van elkaars netwerk,” vult hij aan. 

Groene Loper IJsseldelta

Groene Loper IJsseldelta 2.0 is een project met als doel bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit in hun eigen natuurlijke leefomgeving. Duurzaam handelen en een zorgzame omgang met de natuur moet daarvan het resultaat zijn. Groene initiatieven konden aangemeld worden tot 1 december 2020. Inmiddels zijn dertien aanvragen gehonoreerd.

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta zoekt naar mogelijkheden om de Groene Loper IJsseldelta een vervolg te geven. Een bijdrage hoeft niet altijd in geld te zijn, maar ook het beschikbaar stellen van kennis en een netwerk kan initiatiefnemers verder op weg helpen. De Groene Loper IJsseldelta 2.0 is gefinancierd met bijdragen van de gemeenten Kampen, Zwolle en Zwartewaterland en het Prins Bernard Cultuurfonds. Kijk voor meer informatie over de Groene Loper IJsseldelta of de Gebiedscoöperatie IJsseldelta op www.gcijsseldelta.nl.

Fred Sollie