Afbeelding
foto aangeleverd

Voorbereidende werkzaamheden N307 Roggebot-Kampen van start

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Het inrichten van bouwterreinen, het verzorgen van ecologische voorzieningen voor verschillende diersoorten, maaiwerkzaamheden, het aanvoeren van zand, baggeren in het Drontermeer en het verwijderen van bomen en struiken: de aannemer onder de naam Combinatie Roggebot start in de komende weken buiten met diverse voorbereidende werkzaamheden. Voor omwonenden, recreanten en weggebruikers wordt hiermee de uitvoering van de plannen zichtbaar rondom de bouw van de nieuwe brug bij Roggebot en de opwaardering van de N307. Op maandagavond 1 maart wordt een online informatiebijeenkomst gehouden voor geïnteresseerden.

Sinds september 2020 is vooral binnen gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering. De komende weken starten de activiteiten buiten. Het gaat eerst om voorbereidende werkzaamheden en daarna starten ook de bouwactiviteiten. Zo moet voor het maken van de verhoogde aansluitingen op de nieuwe brug veel zand worden aangevoerd. Dit zand komt hoofdzakelijk via het water naar Roggebot en wordt dan binnen het werkterrein verplaatst.

Werkzaamheden voor waterveiligheid

De gemeenten Kampen en Dronten hebben Combinatie Roggebot toestemming gegeven om met de voorbereidende werkzaamheden te beginnen voor het optimaliseren van de N307, het bouwen van de nieuwe brug en het verwijderen van de Roggebotsluis. Daarnaast wordt op dit moment ook gewerkt aan de nieuwe Reevesluis en de versterking van de Drontermeerdijk. Dit hele pakket moet er in samenhang voor zorgen dat de volledige capaciteit van het Reevediep eind 2022 kan worden benut voor de afvoer van hoogwater. Daarmee worden toekomstige overstromingen in de regio voorkomen. Zoals dat ook is afgesproken binnen het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier.

Zorg voor dieren en planten

De voorbereidende werkzaamheden bestaan onder meer uit het kappen van bomen. Dit is nodig om ruimte te maken voor de aanpassingen aan de provinciale weg N307 en voor het bouwen van de nieuwe brug bij Roggebot. Bij alle activiteiten heeft de Combinatie Roggebot oog voor de omgeving. Zo vinden de werkzaamheden plaats onder begeleiding van gecertificeerde ecologen. Dat betekent dat voor allerlei soorten dieren en planten voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Het groen rondom een paar huizen aan de Vossemeerdijk blijft voorlopig in stand. Met de bewoners wordt nog gesproken over een goede oplossing voor de toekomst.

Verkeer kan doorrijden

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om hinder te voorkomen, zijn de werkzaamheden zichtbaar en merkbaar in de omgeving voor omwonenden, weggebruikers en recreanten. Het verkeer op de N307 kan echter gewoon door blijven rijden. In slechts twee weekenden, in de periode tussen 1 juni 2022 en juni 2023 wordt de N307 helemaal afgesloten. Deze afsluitingen worden ruim van tevoren bekend gemaakt.

Online informatiebijeenkomst op 1 maart

Wie meer wil weten over de voorbereidende werkzaamheden, is welkom tijdens een online informatiebijeenkomst op maandagavond 1 maart om 19.30 uur. Hier geven de omgevingsmanagers van de aannemerscombinatie een toelichting. In verband met de coronamaatregelen is het nog niet mogelijk om deze bijeenkomst op locatie te doen. Wie erbij wil zijn kan zich aanmelden via: N307@flevoland.nl. Men krijgt dan een mail terug met een digitale link voor de informatiebijeenkomst.

Afbeelding
24 verenigingen uit Kampen op pad voor Grote Clubactie Algemeen 17 uur geleden
Afbeelding
Expositie van prints van werken van Van Gogh Algemeen 17 uur geleden
Afbeelding
Burgemeester en wethouders laten regionale stem horen tijdens 'Laat ons niet in de St(r)eek' - evenement Algemeen 17 uur geleden