Afbeelding
foto Fred Sollie

Provincie ondersteunt initiatieven voor leefbaar platteland

Algemeen

REGIO - Lokale initiatieven die de leefbaarheid op het platteland vergroten krijgen steun van de provincie Overijssel. Om de impact van lokale kracht verder te versterken, opent de provincie op 1 maart de tweede regeling ‘Leefbaar Platteland’, een subsidieregeling waarmee bewoners, bestuurders en ondernemers samen aan de slag kunnen om een positieve stempel te drukken op hun dorpsgemeenschap. Hiervoor is 600.000 euro beschikbaar.

De provincie Overijssel wil de kwaliteit van het platteland in stand houden en versterken. Bewoners en ondernemers kennen als geen ander daar de uitdagingen en kansen. De provincie moedigt daarom aan om na te denken over hoe ze ook in de toekomst prettig kunnen blijven wonen en werken. Leefbaarheid uit zich volgens de provincie in verschillende ambities, waarbij ieder dorp eigen prioriteiten heeft, variërend van het instandhouden van (zorg)voorzieningen, mobiliteit, ontmoetingsplekken, woningaanbod voor jong en oud, robuuste natuur enzovoorts. 

Goede voorbeelden stellen zich voor

Voorbeelden van lokale kracht die met ondersteuning van de provincie aan de slag gaan zijn ‘Buren aan de IJssel’ met hun dorpsvisie voor Herxen, het dorp Overdinkel dat een voormalige pastorie ombouwt tot gezondheidscentrum, dorpsraad Fleringen die zich bezint op de toekomst van hun maatschappelijk vastgoed en Plaatselijk Belang Lettele die er met hun dorpsplan voor pleit een Kulturhus op te zetten. Alle 18 initiatieven stellen zich de komende weken voor op de site samenvoorelkaar.nl.

Lokale kracht volop vooruit

Vanaf 1 maart kunnen verenigingen, stichtingen, kerken, bedrijven en gemeenten die een samenhangend toekomstplan hebben opgesteld voor hun dorp gebruik maken van de nieuwe regeling Leefbaar Platteland. Hiermee krijgen ze een steun in de rug om het plan of een bepaald initiatief uit het plan daadwerkelijk waar te maken.

Gedeputeerde Roy de Witte is enthousiast over de ontwikkelingen: “We zien veel beweging op het platteland. Juist deze tijd maakt ons extra bewust van ruimte om te leven, gezondheid en een sterk sociaal netwerk. Het platteland heeft daarvoor goede troeven in handen. Die willen we behouden en versterken. Dat kan als onze dorpen positie kiezen in een dorpsvisie. Vooruitzien en ideeën daadwerkelijk waarmaken; die lokale kracht moet volop vooruit kunnen!”

Aanvullende informatie, voorwaarden en indienen van de subsidieaanvraag kan via: Subsidie Leefbaar platteland 2.0 - Provincie Overijssel.