Werkbezoek aan De Groene Brunneper
Werkbezoek aan De Groene Brunneper (foto: Maarten van Gemert)

Evaluerende rondleiding Brunneper Voedselpark voor gemeente en provincie

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Maarten van Gemert)
KAMPEN – Drie jaar geleden startte de voorbereidingen om de Belter Bongerd om te toveren in een voedselpark. De Groene Brunneper opende in de loop van 2019 als een multifunctioneel groen hart voor de wijk Brunnepe. Inmiddels moeten de afspraken met de gemeente vernieuwd worden en wil beheerder Robert de Reu meer zaken nader invullen. Hij schetste deze week een delegatie van gemeente en provincie ter plekke de stand van zaken. De rondleiding diende tevens als evaluatie.

Over vijf maanden loopt de huidige overeenkomst met de gemeente af. Linda Zaaijer, beleidsadviseur bij gemeente Kampen, had Robert gevraagd om de rondleiding. Samen met collega’s van diverse afdelingen kwam ze naar de groene oase in Brunnepe. Ook enkele afgevaardigden van de provincie waren uitgenodigd want ook daarvan zit subsidiegeld in het park. Samen met veel inzet en enthousiasme van vrijwilligers.

Ontwikkelingen
De Brunneper Bongerd is volop in ontwikkeling. Het gedeelte tussen de Beltweg en de Steenovensdijk wordt de Belter Bongerd genoemd en tussen Beltweg en Loswalweg de Greenter Bongerd. Een strook hiervan werd bedreigd door woningbouwplannen maar dat wist de gemeenteraad een paar jaar geleden af te wenden, in tegenstelling tot wat nu niet mogelijk zou zijn voor de Veerweg aan de andere kant van Brunnepe. Wel moet de bodem van de bongerd gesaneerd worden en hiervoor moet binnenkort de bijenvereniging tijdelijk verhuizen.
Aan de andere kant van de Beltweg is het terrein omgezet in een voedselpark, een moestuincomplex en de oude boomgaard (bongerd) is vervangen door nieuwe bomen van oude rassen. De aangrenzende speeltuin is eveneens vanuit een buurtinitiatief opgeknapt en vernieuwd. Dit alles wil Robert de Reu tot een eenheid vormen, inclusief straks de bijentuin.

Rondleiding
In twee groepen voerden Robert en zijn levensgezel Lotte Versteeg de bezoekers door De Groene Brunneper, zoals het Brunneper Voedselpark officieel op de kaart staat. Als echte natuurmensen stonden ze de overheidsdienaars blootvoets te woord. Als eerste stond het gezelschap stil bij de Kruidenspiraal, het Hart dat bezoekers als eerste passeren.
Daarna volgde de Wilde Bloemenweide (”met oog voor ontwikkeling”), de zandbak, de kindertuintjes, de speelplaats en -tuin, de kas (“hier groeit de mens”), de schapenweide, de boomvrienden, de vlindertuin, de houtwallen, de werkplaats (een oude keet waar “de toekomst thee schenkt”), het voedselbos (“een etalage van duurzame oplossingen”), de levende brug en het labyrint. Achter deze laatste twee gaan meerdere idealen schuil als verbinden en de weg, die het doel is.

Gebiedsvisie
De Groene Brunneper krijgt een plaats in de gebiedsvisie die voor de wijk in ontwikkeling is. Er komen meerdere initiatieven en subsidies samen in het Brunneper Voedselpark. Soms komt de provincie over de brug nadat de gemeente een eerste stap heeft gezet. Eén ambtenaar herkent het programma ’Natuur voor elkaar 2.0’ in de ontwikkelingen die Robert schetst. Een ander vat treffend samen hoe ”de nieuwe bomen van oude rassen gesubsidieerd zijn door de gemeente en geadopteerd door bewoners”.
In de nieuwe afspraken hoopt Robert officiële erkenning vast te leggen, duidelijkheid over zeggenschap en beheer van de diverse terreinen en financiële mogelijkheden om de onkosten terug te verdienen. Met als doel om, midden in de stad Kampen en de versteende wijk Brunnepe, op weg te gaan naar een etalage van biodiversiteitsherstel en duurzaamheid.


Werkbezoek aan De Groene Brunneper (foto: Maarten van Gemert)