Afbeelding
ChristenUnie

Spreekuur gemeenteraad

Algemeen

KAMPEN - De gemeenteraad houdt op woensdag 16 juni van 19:00 tot 19:30 uur weer een raadsspreekuur. Dat gebeurt ook deze keer geheel digitaal via MS Teams. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies - waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen - mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. De gemeenteraad gaat echter niet overal over. Vaak is het college het orgaan dat bevoegd is. Het mag ook over onderwerpen gaan die worden geagendeerd voor de commissievergaderingen van mei. De commissievergaderingen kennen echter ook een eigen spreekrecht. Het is echter niet wenselijk om tweemaal hetzelfde verhaal te doen. De commissieagenda’s worden in De Brug van dinsdag 15 juni gepubliceerd en staan vanaf vrijdag 11 juni op de website van de gemeente Kampen vermeld.

Vooraf aanmelden

Wie gebruik wil maken van het raadsspreekuur, moet zich uiterlijk op dinsdag 15 juni voor 17:00 uur via (038) 339 41 57 aanmelden bij de griffie. De aanmelder ontvangt dan een link om digitaal te kunnen aanhaken. Als de aanmelder niet over MS Teams beschikt, wordt naar een oplossing gezocht. Na telefonische aanmelding kan de aanmelder op woensdag 16 juni rond 19:00 uur gebruik maken van het (digitale) raadsspreekuur.