Afbeelding
archiefbeeld

Wandelen door de geschiedenis van Brunnepe

Algemeen

KAMPEN - CultuurZIEN houdt zaterdag 24 juli en zondag 25 juli een stadswandeling door Brunnepe. De wandelingen starten op het pleintje aan de Berklaan, naast de voormalige Berkfabriek.

Over het ontstaan en de ouderdom van het dorp Brunnepe tast men in het duister. Wel lijkt de naam Brunnepe uit een ouder tijdvak te stammen dan de naam Kampen. Brunnepe was een agrarisch dijkdorp met aan visserij en scheepvaart verwante bedrijvigheid. Dit bleef zo tot ver in de 19e eeuw. Daarna veranderde het landelijke Brunnepe in een meer stadse woonwijk. Aan het einde van de 19e eeuw heerste in Kampen grote woningnood. Ruimte voor de bouw van arbeiderswoningen werd gevonden in het nabij gelegen Brunnepe. Na een eerste rij huizen langs de Cingel (nu Oranjesingel) volgden de woningbouwprojecten elkaar snel op.

De wandeling start op 24 juli om 14.00 uur, op 25 juli om 19.30 uur. Per wandeling mogen er 10 personen deelnemen. Deelname kost 10 euro. Vooraf reserveren via (038) 331 10 24 of via kunst@cultuurzien.nl