Afbeelding
Pixabay

Voorlopige balans aanpak tegen eenzaamheid

· leestijd 2 minuten Algemeen

KAMPEN - Ruim 20.000 Kampenaren voelen zich in mindere of meerdere mate eenzaam. Ook door de impact van het coronavirus hebben veel mensen gevoelens van eenzaamheid ervaren. Om het tij te keren maakte de gemeente Kampen vorig jaar samen met partners een actieplan tegen eenzaamheid. Het eerste jaar zit erop. Met een tussenevaluatie van deze lokale aanpak is de voorlopige balans opgemaakt.

Tijdens de lokale aftrap van de aanpak tegen eenzaamheid op 24 november 2020, hebben maar 26 organisaties zich aangesloten bij de lokale coalitie. Onder de noemer ‘lokale coalitie eenzaamheid’ gingen gemeente en partners aan de slag met de acties uit de aanpak. Voor de tussenevaluatie zijn de afgelopen weken gesprekken gevoerd met deze organisaties onder het mom ‘FF Buurten bij de coalitiepartners’. Dit heeft veel informatie opgeleverd over de aanpak. 

Bespreken, doorbreken en aanpakken

De aanpak tegen eenzaamheid concentreert zich op twee speerpunten: het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid en het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid. Wethouder Van der Sluis: “In het afgelopen jaar hebben de coalitiepartners veel werk verzet om uitvoering te geven aan de acties. We hebben daarbij te maken gehad de uitdagingen van de coronacrisis die aan de ene kant het uitvoeren van de acties complex maakten, maar aan de andere kant ook weer lieten zien hoe flexibel organisaties zijn. Want door de beperkende maatregelen bleek het moeilijk om gevolg te geven aan acties die met ontmoeting te maken hadden. Tegelijkertijd is door de coronacrisis de bewustwording rondom eenzaamheid sterk vergroot. Het heeft de aanpak dus beïnvloed, maar heeft ook duidelijk gemaakt dat de urgentie om duurzaam aan de slag te gaan met eenzaamheid onderkend wordt door alle betrokken partners. We gaan daarom vol energie door met het vervolg.“

FF Buurten in de Flevowijk en Het Beste van Kampen

Voorbeelden van acties zijn FF Buurten in de Flevowijk en het project ‘Het Beste van Kampen’. Met FF Buurten in de Flevowijk zijn verschillende organisaties aan de slag gegaan met behulp van de interventie FF Buurten. De aanpak concentreerde zich op de Vermuydenstraat. In maart 2021 zijn de wensen, ideeën en vragen bij de bewoners van deze straat vanwege de coronacrisis opgehaald met een enquête (in plaats van een huisbezoek). Bij 126 huishoudens is een enquête uitgezet, er zijn uiteindelijk 55 enquêtes ingevuld. Bewoners gaven hierin onder andere aan behoefte te hebben aan contactmomenten tegen eenzaamheid en wandelen. De inwoners hebben daarop zelf een actieve wandelgroep in het leven geroepen. 

In het project ‘Het Beste van Kampen’ zijn samen met ouderen allerlei (culturele) activiteiten ontwikkeld. Hierbij waren de ontwikkelingswensen en mogelijkheden van de ouderen uitgangspunt. Dit heeft geleid tot het realiseren van culturele ontmoetingen op drie verschillende plekken voor zelfstandig wonende senioren. Deze groepen hadden eerder aangegeven in sociaal isolement te zitten door de coronacrisis. Twee van de drie groepen zetten deze ontmoetingen ook voort.

Week tegen de Eenzaamheid

In de Week tegen de Eenzaamheid wordt (op 30 september) een bijeenkomst met de partners gehouden waarin wordt teruggeblikt op de aanpak en vooruitgekeken naar het vervolg. Ook worden de uitkomsten van ‘FF Buurten bij de coalitiepartners’ gepresenteerd. Met deze uitkomsten gaat de gemeente aan de slag gegaan om de acties voor de komende periode te bepalen.

De resultaten van één jaar uitvoering van de aanpak tegen eenzaamheid zijn terug te vinden in de Tussenevaluatie Eén tegen eenzaamheid ‘Kom erbij’, september 2020 – september 2021.