Mister M: Fiets 'm d'r in (plusversie)

· leestijd 3 minuten Algemeen

Of erom. Of ernaast. Of erdoor. Nee, dat laatste zeker niet. Maar wel weer buiten winkeltijden. Naast bewegende tweewielers worden nu ook stilstaande tweewielers aangepakt. Zaterdag is een campagne van start gegaan die vertelt waar je je fiets mag parkeren. De Oudestraat blijft een geliefd onderwerp van hogerhand om de mensen te bevoogden.

Tijdens welk borreluurtje op welke burelen zou het idee geboren zijn? Of zou de arbeidsinspectie erop aangedrongen hebben? Het werk van de stadswachten werd te saai. Hun takenpakket om fietsende personen in de Oudestraat aan te spreken moest hoognodig uitgebreid worden. Eentonig werk vergroot immers de kans op overspannenheid. In tegenstelling tot het voeren van rechtszaken, is ons gemeentefront wel kundig in het bedenken van campagnes. Alles werd uit de kast getrokken afgelopen zaterdag. Verkeersborden, flyers, populaire wijkagenten en ook de burgemeester kwam opdraven bij de aftrap van de campagne. Zelfs onze stadsomroeper werd opgetrommeld. Of zou hij volgens zijn arbeidscontract verplicht op afroep beschikbaar moeten zijn? Goed geïnstrueerd gaf hij desgevraagd aan dat het in principe een levensgevaarlijke situatie is.

bord

Natuurlijk moeten in principe hulpdiensten vrije doorgang hebben. In de trend om tegenwoordig elk risico maar uit proberen te sluiten, is nu de geparkeerde fiets in de Oudestraat het onderwerp waarvan elke Kampenaar wakker moet liggen. Andere obstakels als prullenbakken, scootmobielen en winkelborden volgen in de toekomst. Realisme wordt verdrongen door paniekvoetbal. Gelukkig is ons stadscentrum beschermd stadsgezicht en kan er toeristisch een slaatje uit geslagen worden. Anders was het wellicht allang plat gegooid zoals zo graag gedaan wordt met woonwijken. Voor de Hanzewijk heeft DeltaWonen dit mogen effectueren en Brunnepe wordt in de uitverkoop aan Mateboer overgedaan. De witte voetjes in het stadhuis doen hun werk. Daarnaast veranderen de eisen van de tijd en viert heden ten dage de liberale doctrine hoogtij.

Eén maal per jaar verplaatst het fietsspektakel zich van de Oude Straat naar de Oude Buitenhaven. Daar wordt dan ?Fiets 'm d'r in? georganiseerd, één van de uitdagingen in het populaire programma ?Ter land, ter zee en in de lucht?. Over een baan met versmalling, die in het water ligt, moet men zo ver mogelijk proberen te fietsen. De fiets mag daarbij alle creatieve vormen hebben aangenomen. Dit sportieve doch natte spektakel kan, behalve in het centrum van Kampen, ook in alle windrichtingen worden georganiseerd. Aan alle kanten wordt Kampen straks omgeven met water dankzij een hoogwatergeul die er, in weerwil van volk, natuur, democratie en rechterlijke macht, toch lijkt te komen.
Een zeer onsportieve prestatie van ons gemeentefront om de vier hiervoor genoemde zaken zo te schofferen. Met wethouder Veldhoen voorop en burgemeester Koelewijn in zijn kielzog. Of andersom? Als de badkuip, waarin ons stadje dan ligt, een keer volstroomt, krijgen we een nieuwe uitdaging: Fiets 'm d'r uit! Voor hen die nog niet verzopen zijn. Ongetwijfeld zal het luchtalarm in werking worden gesteld maar zal dat ditmaal overal functioneren? Anders kunnen er Kamper wijken toegevoegd worden aan het lijstje van plaatsen die verzwolgen zijn door de IJssel.

affiche

Naast ?Fiets 'm d'r in? kan De Ronde Tafel, die het organiseert, ook een ander onderdeel van ?Ter land, ter zee en in de lucht? aan het natte festijn toevoegen: De badkuiprace! Wie zal zich per badkuip in onze, onbedoeld maar niet verrassend, volgestroomde Kamper badkuip het snelst weten te verplaatsen van de Melm naar Onderdijks en van Cellesbroek naar de binnenstad. Deze laatste etappe heeft een extra moeilijkheidsgraad. Er steken nog diverse kerktorens uit het water en die mogen niet omver gevaren worden. Bij dit geweldige spektakel valt de Tank S Rally totaal in het niet. Onze buitengebieden blijven dit jaar van de rallyterreur gevrijwaard. Daarna zal de race met rallyhovercrafts afgelegd moeten worden. En dat alles onder het motto 'maak van de nood een deugd'. De nood van volksverlakkerij en de macht van bedrijven die de democratie en het gemeentefront volledig overheersen.

Zover is het echter nog niet. Vooralsnog ligt ons stadje er droog bij en duren de fietsperikelen in de Oudestraat voort. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat daar niet onvermijdelijk gefietst hoeft te worden. Onze binnenstad kent de mogelijkheid om een prachtig fietscirculatieplan op te stellen: Richting Buitenkerk door de Buiten en Boven Nieuwstraat en richting Bovenkerk door de Voorstraat met bij elk steegje borden voor welke winkel(s) daar af te slaan. In geval van stremmingen op deze routes kunnen de fietsers respectievelijk over de Burgwal en IJsselkade gestuurd worden. Zo blijkt maar weer dat ons stadje in de middeleeuwen toch zeer toekomstbestendig gebouwd is. Er is echter één verkeersstroom die onbesproken blijft. Juist die veroorzaakt overlast voor ander verkeer wat soms tot in principe levensgevaarlijke situaties leidt. Die verkeersstroom verstopt regelmatig de Oudestraat: Voetgangers. Fiets ze d'r uit!

Mister M

Contact: Krabbels@MrM.nl
Of (archief in eigen beheer):
http://www.Facebook.com/gekrabbel