Sint Annakapel
Sint Annakapel archiefbeeld

Open avond over (het belang van) een kerkenvisie

Algemeen

KAMPEN - Het Ministerie van OCW biedt sinds 2019 gemeenten middelen om een integrale kerkenvisie op te stellen. Hiermee wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategische visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het kerkenbestand binnen een gemeente. 

Over wat zo’n kerkenvisie inhoudt en hoe kan worden geleerd van eerdere ervaringen, houdt Stichting Stadsherstel Kampen op 4 november in zalencentrum De Leuke Hanzestad een open avond. Namens Het Oversticht vertelt Mireille Dosker hoe dit in Overijssel is opgepakt en hoe gemeenten er in het algemeen mee bezig zijn. Theo van Mierlo vertelt over de Kamper Kerken en hun historie. Inmiddels wordt ook in de gemeente Kampen gewerkt aan een kerkenvisie. Hiervoor heeft de gemeente een bijdrage gekregen van 50.000 euro vanuit het programma Toekomst Religieus Erfgoed. 

De avond begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur is er ontvangst met koffie en thee. Om afstand te kunnen houden worden de stoelen in de zaal in theateropstelling opgesteld. Bij binnenkomst wordt gevraagd om de QR-code te laten scannen. Aanmelden kan tot 31 oktober via info@stadsherstelkampen.nl