Afbeelding
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Gemeenteraad trekt half miljoen uit voor terugkeer IJsselkogge naar Kampen

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Nick de Vries en Maarten van Gemert)

KAMPEN - De Kamper gemeenteraad heeft donderdagavond een miljoen extra uitgetrokken om de IJsselkogge terug naar Kampen te halen. Hiermee kan de Kogge in ieder geval op de meest sobere manier tentoongesteld worden. Wel heeft het college via een amendement van GroenLinks en de ChristenUnie de opdracht gekregen om minimaal de helft van het miljoen uit fondsen, subsidies en sponsoring te halen, om zo de bijdrage van de gemeente uiteindelijk te halveren.

De gemeenteraad had in het verleden al eens 500.000 uitgetrokken voor de terugkomst van de Kogge, maar dit bedrag voorzag enkel in plaatsing in een vitrine. Dit bleek geen optie, omdat in een vitrine volgens experts de omstandigheden niet goed genoeg zijn voor conservatie. Het wrak kan niet tegen zonlicht. Om de Kogge terug te halen was daarom nog minimaal één miljoen extra nodig.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), officieel eigenaar van de IJsselkogge, wilde uitsluitsel van gemeente Kampen over haar in 2014 door de raad genomen besluit om de IJsselkogge terug te doen keren in Kampen. Als het boegbeeld van de Hanzetijd over een paar jaar geconserveerd is, wil Erfgoedcentrum Batavialand het conserveringsstation weer tot haar beschikking hebben. 

In de raad klonk kritiek op het beschikbaar stellen van het bedrag in een tijd waarin op veel onderdelen binnen de gemeente bezuinigd is. “We hebben de afgelopen jaren echt veel gevraagd van organisaties in deze samenleving”, aldus Nieke Jansen van GroenLinks “Wij willen daar nu niet overheen gaan door nu probleemloos die 999.000 euro ook extra neer te leggen.” 

Zij stelt ook dat als zij mensen op straat spreekt, veel mensen graag de Kogge terug willen, totdat ze vraagt: “Hebben jullie er een miljoen voor over?” Dan merkt ze dat veel mensen denken dat daar misschien wel mooiere dingen voor te doen zijn.

GroenLinks heeft daarom samen met de ChristenUnie het amendement ingediend dat oproept om actief op zoek te gaan naar fondsen en sponsoren die bij kunnen dragen aan de optie expositieruimte. Hiermee moet de totale bijdrage van de gemeente fors terug gebracht worden.

De raad stemde hiermee in.

De gemeentelijke bijdrage wordt maximaal een miljoen en voor de ontbrekende resterende half miljoen moet de gemeente actief geld gaan verwerven. Daarnaast wil de raad in het voorjaar twee uitgewerkte kostenramingen zien. Er bestaat instemming over een jaarlijkse budgettering van €50.000 voor organisatie en exploitatie in de Perspectiefnota van 2023 tot 2026.

Voor de expositie van de IJsselkogge liggen er drie varianten op tafel. Op conto van de gemeente komt er voor anderhalf miljoen een ”stand alone” expositie oftewel enkel een ”vitrine” als behuizing. Omdat dit geen glazen stolp blijkt te kunnen zijn, is de oorspronkelijk gereserveerde halve ton onvoldoende. Als locatie wordt in eerste instantie gedacht aan de Koggewerf of het Van Heutszplein.
Het bureau Kranendonk mag de variant van een Hanze Beleefmuseum onderzoeken. Hierbij wordt er show en interactie toegevoegd aan de expositie van de IJsselkogge, De benodigde veertien miljoen moet Kranendonk zelf bij elkaar schrapen. De gemeentelijke bijdrage blijft maximaal anderhalf miljoen.

Onderzoek
Een derde variant, het Hanze Park, zou alleen buiten de stad (Scheeresluis?) gerealiseerd kunnen worden. Deze optie blijft vooralsnog buiten beschouwing. Kranendonk krijgt tot januari de tijd plannen uit te werken en in januari wil het college een besluit nemen over de te kiezen expovariant. Vervolgens zal er hard aan gewerkt moeten worden om in 2024 de IJsselkogge weer in Kampen welkom te heten.
Er zal nog veel onderzocht en georganiseerd moeten worden maar wethouder Holtland kan vandaag het RCE laten weten dat Kampen zich financieel voorbereidt op een terugkeer van ’haar’ scheepsicoon. Er zijn kapers op de kust, zoals andere steden die de IJsselkogge graag zouden willen overnemen, maar die hebben vooralsnog het nakijken.

Nick de Vries

Nick de Vries