Afbeelding
foto aangeleverd

Hulde voor Pascal Jacobs voor inzet behoud IJsselkogge

Algemeen

KAMPEN - Zeven jaar na het indienen van zijn motie, waarin Pascal Jacobs van D66 de gemeenteraad opriep de IJsselkogge te behouden voor Kampen, heeft gemeenteraad afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering een volgende stap gezet. De IJsselkogge wordt op dit moment geconserveerd en is naar verwachting in 2024 klaar om geëxposeerd te worden. Met haar besluit heeft de gemeenteraad hiervoor de benodigde financiën beschikbaar gesteld. 

D66 commissielid, Edward Boon, heeft voormalig raadslid Pascal Jacobs in het zonnetje gezet met een bos bloemen. Boon: “Het is een belangrijk moment om deze nieuwe mijlpaal te vieren en Pascal verdient zeker waardering voor zijn inzet in 2014. Zonder de motie, die Pascal indiende met de Statenfractie van D66 in Overijssel, was de IJsselkogge nooit behouden gebleven voor Kampen. Misschien wel helemaal niet. Dat was doodzonde geweest.”

Het besluit om de benodigde financiën beschikbaar te stellen verliep niet zonder slag of stoot. De gemeenteraad was kritisch op het verlopen proces in de afgelopen jaren. Tijdens de commissievergadering een week eerder bleek tussen 2014 en 2021 te weinig gedaan aan concrete planvorming. Boon: “Wij hebben het college opgeroepen om nu echt vaart te maken met concrete plannen. Zeker de fondswerving vraagt aandacht. Hier moet nu echt wat aan gebeuren. Om die reden hebben wij van het college geëist de gemeenteraad maandelijks te gaan informeren over de ontwikkelingen en resultaten in de komende maanden. We zien de komende tijd, na de toezegging van de wethouder, met vertrouwen tegemoet en hopen in 2024 op een feestelijke wijze de IJsselkogge weer thuis te kunnen verwelkomen.“