Afbeelding
Archiefbeeld

Raadsspreekuur gemeenteraad

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - De gemeenteraad houdt woensdag 1 december van 19:00 tot 19:30 uur weer een raadsspreekuur. Door de geldende coronamaatregelen wordt het raadsspreekuur digitaal via MS Teams gehouden. Omdat raads- en commissieleden aansluitend een andere activiteit hebben, moet het raadsspreekuur op tijd worden beëindigd. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen. 

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies -waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen- mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. De gemeenteraad gaat echter niet overal over. Vaak is dat het college. Het advies is dan ook om eerst contact op te nemen met het college of de ambtelijke organisatie. Het mag tijdens het raadsspreekuur in principe ook over onderwerpen gaan die worden geagendeerd voor de commissievergadering van maandag 6, dinsdag 7 en donderdag 9 december, maar die vergaderingen kennen ook een eigen spreekrecht. Het verdient de voorkeur om daarvan gebruik te maken: het is namelijk niet de bedoeling om tweemaal over hetzelfde onderwerp (in) te spreken. Wie wil inspreken over onderwerpen die op de woensdagavond 8 december voor ‘Commissie in gesprek met het college’ zijn geagendeerd, moet hiervoor (wel) gebruik maken van dit raadsspreekuur. De commissieagenda’s worden in de Brug van dinsdag 30 november gepubliceerd en stonden al vanaf donderdag 25 november op de raadswebpagina (kampen.raadsinformatie.nl) te lezen.

Vooraf aanmelden

Inwoners die van het raadsspreekuur gebruik willen maken, moeten zich uiterlijk dinsdag 30 november voor 17.00 uur telefonisch aanmelden bij de griffie via het telefoonnummer (038) 339 41 57. Alleen inwoners die zich tijdig telefonisch hebben aangemeld, kunnen op woensdag 1 december om 19.00 uur gebruik maken van het raadsspreekuur. Degenen die niet over MS Teams beschikken, kunnen naar het stadhuis komen en gebruik maken van gemeentelijke apparatuur. Bij aanmelding wordt onder andere gevraagd of degene over MS Teams beschikt.