Afbeelding
Unsplash

Geitenstop treft boer in Mastenbroek

Algemeen

DEN HAAG – In hoger beroep om te redden wat er te redden valt. Dat is wat een geitenhouder uit Mastenbroek vandaag deed bij de Raad van State. Zijn geitenhouderij aan de Oude Wetering is inmiddels in bedrijf. Maar een door de provincie afgekondigde ‘geitenstop’ is een streep door de rekening en kan hem mogelijk de kop gaan kosten.

De Raad van State zit nu gebogen over een puur juridische vraag. Toen de vergunning voor het houden van 1300 geiten werd verleend, gold de provinciale geitenstop nog niet. Maar toen de gemeente Zwartewaterland moest beslissen over een ingediend bezwaar van een zorgboerderij in de buurt, gold de geitenstop inmiddels wel. Welk moment is nu bepalend?

Vergunning onderuit

Beslist de Raad dat de beslissing op het bezwaar het bepalende moment is, dan sneuvelt de vergunning definitief en zit de geitenhouder met een enorme strop. Hij heeft zijn bedrijf namelijk al omgevormd van veehouderij naar geitenhouderij. Mogelijk voorbarig, omdat de vergunning nog niet definitief was goedgekeurd. Er liep nog een bezwarenprocedure.

De vergunning ging vorig jaar onderuit bij de rechtbank in Zwolle. Die verklaarde het bezwaar van de zorgboerderij gegrond. Volgens de rechtbank is het moment van het beslissen op het bezwaar allesbepalend. Toen gold de geitenstop en dus mocht de vergunning niet worden verleend.

Gezondheidsrisico’s

De geitenstop die de provincie Overijssel met een groot aantal andere provincies heeft ingevoerd, is het gevolg van meerdere onderzoeken van het RIVM. In die onderzoeken is een verband aangetoond tussen geitenhouderijen en gevallen van longontsteking bij omwonenden. Mensen die binnen een afstand van twee kilometer van een geitenhouderij wonen, hebben volgens die onderzoeken gemiddeld meer kans op longontsteking.

Veel provincies hebben daarom uit voorzorg bepaald dat geitenhouderijen niet meer mogen uitbreiden of een nieuwe vestiging mogen openen. Nader onderzoek is daarvoor nodig.

De Raad doet binnen enkele maanden uitspraak.