Afbeelding

Kampenaar mag tijdens Oudjaarsdag de hele dag knallen

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Nick de Vries)
KAMPEN - Landelijk mogen vuurwerkliefhebbers op Oudjaarsdag pas vanaf 18.00 uur knallen. In Kampen mag het net als voorgaande jaren de hele dag. In onze gemeente is de overlast van vuurwerk volgens burgemeester Bort Koelewijn zo beperkt, dat het niet nodig is handhavend op te treden.

Pas als het vuurwerk ernstige overlast oplevert, zoals bij verzorgingshuizen het geval kan zijn, gaat de politie de nieuwe landelijke maatregel handhaven. Onder andere omstandigheden is hier geen noodzaak voor.
Ook melkbusschieten mag in Kampen de hele dag. Volgens het college is het sociale draagvlak voor de Kamper traditie zo groot dat het niet wenselijk is om de toegestane schieturen te beperken.
Dat geldt ook voor de locaties. In omliggende gemeentes worden nog wel eens specifieke plekken aangewezen, maar in Kampen mag formeel overal geschoten worden. Ook hier wordt alleen opgetreden bij ernstige overlast.
Het college denkt dat het handhaven van de landelijke beperking zeker in relatie tot melkbusschieten in Kampen te weinig draagvlak heeft. ?Het bijzondere is juist dat de nadruk ligt op het schieten overdag?, aldus burgemeester Bort Koelewijn. ?In de avond is er amper overlast. Ik denk dat het carbidschieten ook een voordeel heeft, want door het carbid heb je in Kampen amper overlast van vuurwerk. Het gaat te ver om dat nu overdag te verbieden. Dat kantelpunt is maatschappelijk nog niet bereikt.?
Met dat kantelpunt doelt de burgemeester op de verhouding tussen voor- en tegenstanderd van de Kamper traditie. Het college denkt dat de sympathie voor de traditie zo groot is, dat het niet zinvol is om repressief op te treden. Het gaat hooguit om 60 tot 70 schutters, maar de steun is volgens het college groter. Repressief optreden heeft zelfs een negatief effect, omdat de confrontatie met de politie in het verleden juist de aantrekkingskracht van de traditie leek te vergroten.
Kampen gaat wel een aantal dingen anders doen. Er worden dit jaar minder vuurcontainers geplaatst. En de politie gaat harder optreden tegen melkbusschieten in combinatie met alcoholgebruik.