Afbeelding
Fred Sollie

Spreekuur gemeenteraad

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - De gemeenteraad houdt woensdag 12 januari van 19:00 tot 19:30 uur spreekuur. Door de geldende coronamaatregelen wordt dit digitaal via MS Teams gehouden. Omdat raads- en commissieleden aansluitend een andere activiteit hebben, moet het raadsspreekuur op tijd worden beëindigd.

Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen. In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies -waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen- mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. De gemeenteraad gaat echter niet overal over. Vaak is dat het college. De gemeente adviseert om dan eerst contact op te nemen met het college of de ambtelijke organisatie.

Het mag tijdens het raadsspreekuur in principe ook over onderwerpen gaan die worden geagendeerd voor de commissievergadering van maandag 17 en 18 januari, maar die vergaderingen kennen ook een eigen spreekrecht. Het verdient de voorkeur om daarvan gebruik te maken: het is namelijk niet de bedoeling om tweemaal over hetzelfde onderwerp (in) te spreken.

Wie in wil spreken over onderwerpen die op de woensdagavond 19 januari voor ‘Commissie in gesprek met het college’ zijn geagendeerd, kan dat doen tijdens dit spreekuur. De commissieagenda’s worden in de Brug van dinsdag 11 januari gepubliceerd en stonden al vanaf donderdag 23 december 2021 op de raadswebpagina (kampen.raadsinformatie.nl) te lezen.

Vooraf aanmelden

Inwoners die van het raadsspreekuur gebruik willen maken, moeten zich uiterlijk dinsdag 11 januari voor 17.00 uur telefonisch aanmelden bij de griffie via 038-3394157. Alleen wie zich tijdig heeft aangemeld, kan op woensdag 12 januari om 19:00 uur gebruik maken van het raadsspreekuur. Voor wie niet over MS Teams beschikt, kan naar het stadhuis komen en gebruik maken van gemeentelijke apparatuur. Bij aanmelding wordt onder andere gevraagd of MS Teams voor de aanmelder beschikbaar is.