Afbeelding

Raadspraat Beent Keulen VVD: Parkeren aan de rand van Brunnepe

· leestijd 1 minuut Algemeen

De Brug geeft de leden van de raad wekelijks de mogelijkheid om een column over een onderwerp naar keuze in te sturen. Deze week gaat Beent Keulen van de VVD in op het parkeren aan de rand van Brunnepe en de gebiedsontwikkeling IJsseldelta Zuid.

"Recent is voor de ontwikkeling van het parkeerterrein Buitenhaven, aan de rand van Brunnepe, aan de raad vijf varianten ter keuze voorgelegd. In 3 mogelijkheden wordt voorgesteld 2 parkeerlagen te bouwen. Bij 2 mogelijkheden wordt uitgegaan van 1 parkeerlaag. Alle opties betekenen een verfraaiing van het terrein en uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.

De VVD fractie heeft zijn voorkeur uitgesproken voor 1 parkeerlaag met uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Waarom deze keuze? Wij vinden de investering in 2 parkeerlagen van totaal 3.7 miljoen te hoog en onverantwoord in de huidige financiële en economische situatie. Bovendien vinden wij dat niet alle reserves voor parkeervoorzieningen besteed kunnen worden aan de omgeving Buitenhaven. We hebben meer parkeergebieden die investering vragen zoals het gebied Buitenwacht/Bolwerk in IJsselmuiden en in mindere mate ook het gebied Bovenhaven. Verantwoorde keuzes zullen gemaakt moeten worden en dat is voor ons een parkeerterrein met 1 parkeerlaag 
Woningbouw IJsseldelta-Zuid.

De gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid (bypass, natuur en recreatie) is een feit. Of gebouwd gaat worden in IJsseldelta-Zuid, daarover wordt begin 2016 door de raad een definitief besluit genomen. Bouwen in IJsseldelta-Zuid, Reeve, betekent volgens de VVD fractie voor de gemeente Kampen een economische impuls. Het is in het belang van de werkgelegenheid en zowel het bedrijfsleven als de middenstand hebben hier baat bij. Of een positief besluit over woningbouw kan worden genomen, hangt af van een aantal zaken o.a. of de bouw van de extra 1.100 woningen als bovenregionale taakstelling door de provincie aan Kampen blijft toebedeeld. 
Wijkavonden

Naast de al genoemde ontwikkelingen is er veel activiteit in de gemeente Kampen. Ontwikkeling van het stationskwartier in Kampen-Zuid en eindelijk de start van het winkelcentrum Hanzewijk nog voor het einde van dit jaar.
Tijdens de wijkavond in IJsselmuiden, 21 oktober, is een toelichting gegeven over de bouw in Het Meer van 85 woningen, 1e fase, en de opstart van de 2e fase in juni 2015 voor de bouw van 75 woningen. Volgens het college en de bewoners een pracht wijk in wording. Verder is een toelichting gegeven op de plannen rond het centrum van IJsselmuiden, de plannen voor het terrein Koster en de verplaatsing van de manege. Ook het bedrijventerrein Spoorlanden krijgt een facelift. Kortom volop activiteit en ontwikkeling in IJsselmuiden.

Grote belangstelling op de wijkavond in IJsselmuiden maar ook op de wijkavonden en dorpsbijeenkomsten in andere wijken. De VVD fractie stelt deze belangstelling en betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk zeer op prijs. Het is belangrijk dat inwoners komen met initiatieven en plannen voor hun wijk en met elkaar in discussie gaan hierover. De gemeente Kampen kan zich gelukkig prijzen met zoveel betrokkenheid en initiatieven die door bewoners zelf worden uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld de bouw van het Mfc in Zalk en de plannen in Wilsum."