Afbeelding
foto aangeleverd

Nieuwe stap op weg naar waterveilig Kampen

· leestijd 2 minuten Algemeen

KAMPEN - Met projecten als de nieuwe Reevesluis, de versterking van de Drontermeerdijk, de in aanbouw zijnde brug over de N307 en de sloop van de Roggebotsluis verbetert de waterveiligheid in de regio Kampen en Dronten aanzienlijk. Maar aanvullend zijn ook op de verschillende recreatieterreinen langs het Drontermeer aanpassingen noodzakelijk.

Directeuren Rob van der Werff namens de provincies Flevoland en Overijssel en Twan van den Top van aannemingsbedrijf JTW ondertekenden daartoe de formele opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden aan Overijsselse terreinen.

Rob van der Werff en Jan Spoelstra als ambtelijke opdrachtgevers vanuit provincie Flevoland en Overijssel: ”Het project ‘recreatieterreinen’ is één van de vier projecten binnen de huidige fase van het IJsseldeltaprogramma. Het project is na de voorbereiding door provincie Overijssel nu in uitvoering. Wij zijn erg blij met de goede samenwerking tussen alle partijen en de manier waarop iedereen voortvarend aan de slag is gegaan om dit werk, grotendeels vóór aanvang van het nieuwe vaarseizoen, te realiseren.” 

Met de aanleg van de Reevesluis en het Reevediep en, in 2023, de sloop van de Roggebotsluis, zijn grotere verschillen in de waterstand mogelijk dan nu het geval is. Zo worden de havens in het Drontermeer in de zomer door een lager waterpeil van het IJsselmeer minder diep, en kan het peil vooral in de winter hoger worden door de wind en een grotere waterafvoer van de IJssel. Om deze sterker wisselende waterstanden op te vangen zijn werkzaamheden nodig aan de recreatieterreinen langs het Drontermeer. Als onderdeel van het project worden haventjes gebaggerd en kades en terreinen deels verhoogd. Daarnaast worden aanlegvoorzieningen zoals steigers vernieuwd.

De werkzaamheden nabij het haventje van Europarcs en kanovereniging Skonenvaarder zijn in volle gang. Al uitgevoerd is de aanpassing van de waterkering bij het ontvangstgebouw van EuroParcs (de voormalige Music Club) en de herinrichting van het terrein, net als de verhoging van de Reeveweg. Twan van den Top van JTW Projecten: ”Ik ben ontzettend trots en blij dat wij de opdracht recreatieterreinen mogen uitvoeren. We werken al jaren met en voor EuroParcs, en zien deze opdracht als een erg mooie aanvulling hierop. We hopen op een hele mooie tijd samen en gaan ervoor zorgen dat Skonenvaarder zich helemaal thuis gaat voelen in hun nieuwe onderkomen.”

Op het terrein van Skonenvaarder worden de oefenvijver en het gebied rondom het starteiland uitgebaggerd, het terrein opgehoogd en opnieuw ingericht. Daarnaast voert de aannemer groot onderhoud uit aan de damwand van het starteiland, komen er onder meer drijvende instapsteigers en een nieuwe opslagloods. Thijs Bont, erevoorzitter van Skonenvaarder: ‘Met de ondertekening van dit contract zien wij onze jarenlange inspanningen beloond om een uitstekende watersportlocatie te kunnen handhaven op deze plek aan het Drontermeer. Wij hebben, nu nog ‘met de voeten in de klei’, vertrouwen in de samenwerking met projectteam N307, JTW en de andere partners.”

Naast deze fysieke waterkering zijn er ook andere maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat de gasten van het nieuwe vakantiepark droge voeten houden. Zo ligt er een hoogwaterplan klaar voor die momenten dat het spannend wordt qua waterveiligheid. “Mooi op tijd voor onze geplande opening op 8 april”, aldus Hans van Ginkel namens het in aanbouw zijnde vakantiepark.

Voor Remko Schultz van de gemeente Kampen betekent het veel dat niet alleen alle grote belangen zijn onderzocht en geborgd, maar dat er ook aandacht is voor de belangen van de recreatieterreinen, en nu in het bijzonder de kanoverenging. “Met de komst van de grondwal met de gewenste hoogte en alle andere voorzieningen die worden uitgevoerd kan de kanovereniging op deze unieke locatie nog jaren blijven bestaan. Op hun perfecte stek aan het water, buitendijks maar wel veilig.’’

Het project N307 Roggebot Kampen is onderdeel van het IJsseldeltaprogramma. Hier werken het Ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio, natuurontwikkeling en bereikbaarheid.