Het lage gras van een zichthoek aan de Zalkerdijk wordt gemaaid
Het lage gras van een zichthoek aan de Zalkerdijk wordt gemaaid (foto: Maarten van Gemert)

Overheden volgen de oproep om niet te maaien in de meimaand slechts mondjesmaat

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Maarten van Gemert)
KAMPEN – In de maand mei worden weer de maaiers uit de schuur gehaald om onze (letterlijk) aangeharkte natuur ordentelijk te houden. Thuis en in de openbare ruimte. Met het kortwieken van het gras wordt echter ook de biodiversiteit een slag toegebracht en gaat een voor bestuivers voedselrijke bron verloren. Gemeente en waterschap zijn op de hoogte en stellen daar rekening mee te houden.

De Bijenstichting, Flora van Nederland en Stichting Steenbreek organiseren jaarlijks de campagne ’Maai Mei Niet’ om aandacht te vragen voor het rücksichtslos maaien van gazon en berm. Veel gemeenten en provincies geven gehoor aan de oproep. Gemeente Kampen laat desgevraagd weten oog te hebben voor bewust maaien maar gaat er niet diep op in. Het waterschap heeft een speciaal maaibeleid opgesteld.

Voedselbron
Veel mensen zijn zich niet bewust van allerlei andere planten die er op hun gazon groeien. Bij regelmatig maaien komen die echter moeilijk tot bloei. De bloemen, die behouden blijven bij het niet maaien van (een deel van) het gazon, zijn een waardevolle voedselbron voor bestuivers. Een onmisbare voedselbron want er is al een groot tekort aan voedsel.
De biodiversiteit staat in Nederland onder druk. Soortenrijkdom of biologische diversiteit is een graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem of een gehele planeet. De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem. In het algemeen loopt de biodiversiteit van vele planten en dierensoorten in Nederland achteruit


Van der Weerd maait achter molen De Zwarver voor het waterschap (foto: Maarten van Gemert)

Ecologisch bermbeheer
Gemeenten spelen bij het verhogen van de biodiversiteit een belangrijke rol met de bermen en groenstroken die een omvangrijk areaal vormen. Een enorme kans om planten en dieren de ruimte te geven. Daarvoor is ecologisch bermbeheer onontbeerlijk. Een woordvoerster van gemeente Kampen laat weten ”sympathiek tegenover de oproep te staan maar deze niet volledig te volgen”.
Ze licht kort toe dat er ”uit het oogpunt van verkeersveiligheid er in de maand mei wel overgaan wordt tot het maaien van de zogeheten zichthoeken. Verder wordt er pas eind mei, begin juni gestart met maaien.” Op voorbeelden als bij de Zalkerdijk gaat ze niet in. Daar is een ’zichthoek’ gemaaid (zie foto boven dit artikel) waar het gras nog volstrekt geen twee kontjes hoog was, zoals in een bekend Nederlands nummer wordt bezongen.

Gedifferentieerd maaien
Waterschap zijn verantwoordelijk voor een goede aan- en afvoer van water. Ter voorkoming van verstopping van waterdoorgangen kan maaien noodzakelijk zijn. Waterschap Drents Overijsselse Delta hanteert een beleid van ’gedifferentieerd maaien’. Maaiers in het veld blijken daarvan op de hoogte, leert navraag bij bijvoorbeeld het Reevediep.
Dijken worden in fases gemaaid, in vakken van ongeveer 300 meter breed. Dit is gunstig voor onder andere de grondbijen, die globaal hun voedsel zoeken in een straal van 150 meter van hun nestplaats in de grond. Elke keer wordt er een vak van 300 meter gemaaid en blijft het volgende vak staan tot de volgende maaironde. De als eerste gemaaide vakken bieden in juni en juli weer voldoende voedsel voor insecten. De vakken in de tweede maaironde bieden in de rest van de zomer weer voldoende voeding.


Van der Weerd maait ‘gedifferentieerd’ zoals het waterschap wil (foto: Maarten van Gemert)