Afbeelding
Foto: logo

Meldpunt Overijssel voor meldingen over zorg en welzijn

Algemeen

REGIO - Zorgbelang Overijssel heeft sinds een aantal jaren een meldpunt Zorg en Welzijn. Doel van dit meldpunt is om zicht te krijgen op waar ondersteuning in zorg en welzijn nog verbeterd kan worden in gemeenten in Overijssel. In de loop van 2021 is de aard van de binnengekomen meldingen verschoven. Waar eerst voornamelijk corona-gerelateerde problemen alle aandacht vroegen, zijn inmiddels vaak andere thema’s actueel.

De signalen geen steeds vaker over leefbaarheid en over de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van maatschappelijke zorgvoorzieningen en het (openbaar) vervoer in Overijssel. Daarnaast komen er steeds meer signalen binnen over problemen in de jeugdzorg, over personeelstekort in de zorg en veranderingen in de Geestelijke Gezondheidszorg. Ook melden mensen signalen over eenzaamheid, over financiële problemen of over een ongezonde leefomgeving. Al deze signalen worden geïnventariseerd en voorgelegd aan gemeenten, provincie, zorgverzekeraars, instellingen en andere organisaties in Overijssel.

Voor gemeenten en zorgaanbieders is het van belang te weten waar inwoners tegenaan lopen om hierop beleid en uitvoering aan te kunnen passen. Of nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Ieder kwartaal ontvangt de Provincie Overijssel een anoniem overzicht van de binnengekomen meldingen. Regelmatig komen er meldingen binnen over initiatieven van inwoners, om problemen op te lossen of om elkaar te helpen.

Het meldpunt is via de email meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl. bereikbaar en bedoeld voor inwoners in Overijssel.