Afbeelding
Foto: Pixabay

Bijna een op de drie Overijsselaars voor kernenergie

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - 30 procent van de inwoners van Overijssel geeft aan voorstander te zijn van kernenergie. Daarmee scoren Overijsselaars net onder het landelijk gemiddelde van 32 procent. Verder is 22 procent van de inwoners van Overijssel tegen kernenergie, terwijl 48 procent hier geen mening over heeft. Dit blijkt uit een panelonderzoek van het Zwolse energiebedrijf Zonneplan onder 2000 Nederlanders, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

Gevraagd naar een onderbouwing noemen voorstanders vooral de lagere kosten voor energie en het feit dat kerncentrales geen CO2 uitstoten. Een van de ondervraagde Overijsselaars (vrouw, 45) zegt: “De energiemassa van kernenergie is veel hoger. Lijkt me beter dan heel het land vol te leggen met zonnepanelen en vervolgens nog niet voldoen energie hebben voor het hele land.” Een 21-jarige provinciegenote die tegen is wijst echter naar de risico’s: “Het is slecht voor de gezondheid en daarnaast gevaarlijk als er niet goed mee omgegaan wordt.”

Vooral mannen voor kernenergie
Landelijk gezien valt op dat liefst 45 procent van de mannen aangeeft voorstander van kernenergie te zijn, terwijl dit onder vrouwen slechts 19 procent is. Het percentage tegenstanders is in beide gevallen gelijk. Een mogelijke verklaring voor het verschil zou kunnen zijn dat vrouwen zich meer emotioneel zouden laten leiden dan mannen. Zo noemen vrouwen die tegenstander van kernenergie zijn vaker termen als “eng” en “bang”, terwijl mannen veeleer spreken van “problemen met afval”.

Hoe ouder, hoe meer pro-kernenergie
De voorstanders van kernenergie bevinden zich hoofdzakelijk in de oudere leeftijdscategorieën. Per leeftijdsklasse loopt het aantal mensen dat pro-kernenergie is op. Van de ondervraagde 70-plussers geeft 45 procent aan voor te zijn. Ter vergelijking: in de categorie 18 tot 29 jaar is slechts 24 procent voorstander. Dit is ook de enige leeftijdscategorie waarin meer mensen tegen dan voor nucleaire energie zijn.

Kernenergie als voornaamste energiebron
Zonneplan vroeg het panel ook welke energiebron zij de belangrijkste rol toedichten in de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Bijna een op de vijf ondervraagden geeft hierbij de voorkeur aan kernenergie. Daarmee is het na zonne-energie de belangrijkste toekomstige energiebron, als het aan de gemiddelde Nederlander ligt. Windenergie komt op plek drie.