Afbeelding
Foto: Martijn Bijzitter

Harm Oterdoom beëdigd als bestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Algemeen

REGIO - Op dinsdag 20 september heeft dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman de heer Harm Oterdoom beëdigd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij volgt Mark Tuit op als lid van de fractie natuurterreinen. Mark Tuit heeft het waterschapsbestuur verlaten omdat hij wethouder is geworden van de gemeente Hoogeveen. 

Harm Oterdoom is ruim 35 jaar actief als voorzitter en bosbouwkundige bij de Stichting Ubbinkbos in het noorden van Drenthe, die o.a. het NSW-landgoed Witterholt bij Assen beheert. Deze Stichting is actief lid van de Federatie Particulier Grondbezit. Hij is getrouwd, gepensioneerd, woont in Lelystad en heeft ruim 30 jaar voor verschillende organisaties – nationaal en internationaal - aan waterkwaliteit gewerkt.

Desgevraagd zegt het nieuwe AB-lid over zijn toetreden tot het waterschapsbestuur: “Ik ben erg gemotiveerd om in samenwerking te anticiperen op klimaatverandering en om de hydrologische opgave voor behoud en herstel van de biodiversiteit aan te pakken. De zeer droge jaren van de afgelopen tijd hebben duidelijk gemaakt dat deze opgave alleen maar groter is geworden.”

Zetelverdeling
In het waterschapsbestuur zijn de zetels als volgt verdeeld na de waterschapsverkiezingen in 2019: Water Natuurlijk (5), VVD (4), CDA (3), ChristenUnie (2), Algemene Waterschapspartij (2), Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel (3), 50Plus (1), SGP (1), Ongebouwd (4), Bedrijven (3) en natuurterreinen (1).

Afbeelding
24 verenigingen uit Kampen op pad voor Grote Clubactie Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Expositie van prints van werken van Van Gogh Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Burgemeester en wethouders laten regionale stem horen tijdens 'Laat ons niet in de St(r)eek' - evenement Algemeen 19 uur geleden