Bram Eerkes (links) met de Europese jury in het dorpshuis
Bram Eerkes (links) met de Europese jury in het dorpshuis (foto: Maarten van Gemert)

Aandacht uit binnen- en buitenland voor Zalk na winnen Dorpsvernieuwingsprijs

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)  
ZALK – Met het winnen van de Dorpsvernieuwingsprijs heeft Zalk de aandacht getrokken van politiek Den Haag tot aan dorpsbesturen in Twente. Ambtenaren van meerdere ministeries zijn op bezoek geweest, gevolgd door een delegatie uit Twenterand èn een internationale delegatie. Vorige week kwam de jury van de Europese Dorpsvernieuwingsprijs naar Zalk. Zij werden verrast met het mogen openen van de nieuwe streekwinkel in de molen.

Na een spannende finale waarin nog twee dorpen meedingden, won Zalk in mei de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs 2022. Nu is het dorp aan de rand van gemeente Kampen in de race voor de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Een internationale jury verkende het dorp. Ze deelden hun enthousiasme met dat van de dorpsbewoners en burgemeester De Rouwe die de juryleden uit Duitsland, Hongarije, Slowakije en Zwitserland verwelkomden in het dorpshuis ’An der Steege’.

Gemeenschapszin
Het Multifunctionele Dorpshuis (MFD) ’An der Steege’ was meteen een goed voorbeeld van de gemeenschapszin en de dorpsvernieuwing in Zalk. Met veel eigen inzet van de Zalkenaren is het gemeenschapsgebouw tot stand gekomen en tal van Zalker verenigingen vinden er hun basis. Beheerder Bram Eerkes vertelde de juryleden over de totstandkoming van het dorpshuis en gaf een rondleiding.
Eerst waren de internationale gasten welkom geheten door de nieuwe wijkwethouder Richard Boddeus en door Ray Haze, voorzitter van de vereniging Dorpsbelangen Zalk. Even later volgde burgemeester Sander de Rouwe die een krachtig pleidooi hield voor Zalk. „In tegenstelling tot Kampen heeft Zalk geen brug maar daar tegenover staat dat Zalk zelf een brug is”. Daarmee doelde hij doelde op de uit eigen beweging opgestarte opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Aan de vele initiatieven in het dorp refereerde de Kamper burgervader met de stelling dat ”elke Zalk naar hier burgemeester is”.

Oplossingsgericht
Het dorp Zalk kent evenals grotere plaatsen ook haar problemen maar daaraan wordt hard gewerkt. Eén van de juryleden merkte daarover op: „It takes a village to build a new Europe.” Na diverse presentaties in het MFD, liep het gezelschap het dorp in. De molen draaide volop en de juryleden werden voorgesteld aan de vrijwillige molenaars. Alvorens de maalzolder en balustrade op te klimmen, wachtte ze onderin de molen een verrassing. Zij mochten de nieuwe winkel openen op de benedenvloer van de molen. Daar worden tal van producten aangeboden die door de Zalkenaren zelf zijn gemaakt, van meel, zaden en honing tot aan gevlochten rieten manden.
Lisa Landert, werkzaam op het Federaal Bureau voor Landbouw in Bern, mocht de bel luiden waarop Sjoukje Baas en Anja van de Grift de kast openden. In het gezelschap liepen ook twee Zalker jongedames mee waarmee de toekomstgerichtheid van Zalk werd uitgerukt. Om de jongeren van Zalk kans te geven op een huis, en zo in Zalk te kunnen blijven, is er een zogeheten CPO opgezet waarvoor inmiddels de vergunningen binnen zijn.


De juryleden gaan met de molenaars op de foto op de maalzolder van De Valk (foto: Maarten van Gemert)

Belangstelling
Dit alles heeft ook landelijk de aandacht getrokken. Recent kwam er een delegatie uit Den Haag op bezoek met ambtenaren van onder andere het ministerie van Financiën. Vertegenwoordigers van Dorpsbelangenverengingen uit de dorpen van gemeente Twenterand wisten ook de weg te vinden naar Zalk. Tenslotte vertelt Haze over twee onderzoekers van de WUR (Wageningen University & Research) die het Zalker dorpsbestuur benaderde voor een nog te verschijnen rapport ’Bouwsteen van de provincie’. Misschien krijgt het dorp Zalk er binnenkort nog een mooie titel bij.