Bart-Jan Gardebroek op het dakterras van zijn bedrijfspand
Bart-Jan Gardebroek op het dakterras van zijn bedrijfspand (foto: Maarten van Gemert)

”Kamper coalitie” bij Provinciale Staten: Bart-Jan Gardebroek, Alliantie; rechtvaardigheid

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)  
KAMPEN – In aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Overijssel hebben we eerder kort de kandidaten uit gemeente Kampen voorgesteld. Burgemeester Sander de Rouwe ziet een mooie ”Kamper coalitie” voor zich binnen de Provinciale Staten van Overijssel. Hieronder stellen we Bart-Jan Gardebroek nader voor en de partij Alliantie waarvoor hij meedingt naar het pluche.

Elf Kamper kandidaten aan de verkiezingen van de Provinciale Staten van Overijssel staan in de top tien op de lijst van hun partij. In dit eerdere overzicht staan zij allen vermeld plus de Kamper politici, of anderszins betrokkenen, op een onverkiesbare plaats.
Het bestuursorgaan, gezeteld in het Provinciehuis te Zwolle, heeft 46 Statenleden en 47 zetels. Die zijn op dit moment verdeeld over veertien partijen. In 2023 doen aan de verkiezingen negentien partijen mee. Onder het mom ”de laatsten zullen de eersten zijn” hanteren we een omgekeerde volgorde van lijstnummer (tussen haakjes vermeld). Als nieuwe en laatst aangetreden partij is daarom Alliantie (lijst 18, 17 kandidaten) de eerste. Bart-Jan Gardebroek (34) is de Kamper kandidaat op de lijst. Hij gaat voor rechtvaardigheid.

De Nieuwe Denktank
Op papier zijn Alliantie en Gardebroek nieuw in de politiek maar in de praktijk is dat niet het geval. In Kampen is de ondernemer heden bekend als algemeen directeur (CEO) van BJG Groep en als vicevoorzitter van Sail Kampen. Hij is echter eerder politiek actief geweest binnen het CDJA en het CDA. De partij Alliantie komt voort uit De Nieuwe Denktank waarbij Gardebroek al jaren betrokken is.
Deze ”beweging voor en door burgers uit het brede politieke midden van de samenleving, uitgaand van het gemeenschapsdenken” is een aantal jaren geleden opgericht uit onvrede. De leden zijn het oneens met het actueel landelijk beleid en vaak ondemocratische besluiten. Alliantie doet mee in de provincies Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant.

Toeslagenaffaire
Gardebroek woont vanaf zijn vijftiende in Kampen en zat ooit op de School voor Hogere Politiekunde. Zijn streven naar recht en rechtvaardigheid komt terug in zijn betrokkenheid bij De Nieuwe Denktank. Deze beweging van betrokken burgers is geïnspireerd door Pieter Omzigt die de Toeslagenaffaire aan het rollen bracht. Zelf is het gezin van Gardebroek ook slachtoffer geweest van de affaire waarin de overheid op illegale wijze onschuldige burgers het leven onmogelijk maakt(e).
Momenteel worden ”met de stikstofregels opnieuw mensen en een samenleving vermalen”, aldus Gardebroek met hoorbare verontwaardiging in zijn stem. De lijsttrekker van Alliantie, Marinus den Hartogh uit Wierden, schreef daar als coauteur een boek over met de veelzeggende titel: ’Stikstof: van technocratische tunnelvisie naar realistisch rentmeesterschap’. De nieuwe pensioenwet, die waardevast en gegarandeerd pensioen op de tocht zet, is een ander speerpunt van Alliantie.

Ondernemersplan
Als ondernemer ziet Gardebroek hoe het stikstofbeleid alles op slot zet, van agrarische bedrijfsuitbreiding tot de zo benodigde woningbouw. De gotspe rondom de N50 raakt Gardebroek ook en bevordert allerminst een goed ondernemersklimaat volgens hem. In 2018 vroeg hij daar al aandacht voor.
Vanuit ondernemerskoepel De Hanze bood hij toen het Kamper gemeentebestuur een ’Ondernemersplan voor Kampen’ aan. Op onderstaande foto staat rechts van Gardebroek mede-ondernemer Jelle Weever en links van hem toenmalig wethouder Meijering en huidig wethouder Van der Sluis.
Daarvoor wil de Kamper ondernemer zich inzetten. Discutabele (stikstof)rekenmodellen de kast in en cruciaal verschil maken voor Overijssel in Provinciale Staten. Binnen Alliantie richt Gardebroek zijn pijlen op de N50, het stikstofbeleid, een betrokken overheid en bovenal rechtvaardigheid.


Overhandiging van het ’Ondernemingsplan van Kampen’ in 2018 (bron: Twitter)

....