Afbeelding
Foto: Archieffoto

Subsidieregeling Ondernemend Hanzejaar Zwolle 2023 geopend voor toeristische bedrijven

Algemeen

ZWOLLE - Van 1 tot en met 31 maart 2023 kunnen toeristische bedrijven uit gemeente Zwolle subsidie aanvragen voor projectplannen die een impuls geven aan het Hanzejaar. De aanvrager is een zelfstandige organisatie, niet zijnde culturele organisatie, gevestigd in gemeente Zwolle of een samenwerkingsverband van minimaal één niet-culturele organisatie en minimaal twee in de gemeente gevestigde organisaties. 

Gemeente Zwolle en Zwolle Marketing roepen ondernemers en initiatiefnemers op om Hanze projecten in te dienen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van €1.000 en een maximum van €5.000. Indien de aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband is de subsidie maximaal €15.000.

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor een nieuw vrijetijdsproduct of een vernieuwende uitwerking van het Hanze-thema binnen een bestaand vrijetijdsproduct. Het project past binnen het Hanze-thema ‘de Hanze Connectie – met hart en ziel’ en geeft invulling aan het Zwolle Kompas (experimenteel, creatief en gericht op doelgroepen die Zwolle aan wil trekken).

Deze subsidieregeling heeft als doel een uniek en creatief Hanze aanbod met duurzaam karakter te realiseren en bij te dragen aan een aantrekkelijke en gevarieerde programmering van het Hanzejaar. De gemeente wil met deze subsidie de positionering van Zwolle als belangrijke Hanzestad versterken door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen, tijdens het Hanzejaar 2023.

Meer informatie Zwolle Marketing is vanuit het project LAB Aanbodontwikkeling actief in de stad om toeristisch aanbod aan te jagen. Deze regeling is daarom bij Zwolle Marketing onder gebracht. Op de website van Zwolle Marketing is meer informatie te vinden over de regelingen en benodigde documenten om een aanvraag in te dienen. Vragen of vrijblijvend sparren of een idee in aanmerking komt? Neem contact op met Anieke van Wijnen: avanwijnen@marketingoost.nl of Guido Wapstra: gwapstra@marketingoost.nl

Afbeelding
24 verenigingen uit Kampen op pad voor Grote Clubactie Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Expositie van prints van werken van Van Gogh Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Burgemeester en wethouders laten regionale stem horen tijdens 'Laat ons niet in de St(r)eek' - evenement Algemeen 12 uur geleden