Podium op IJsselkade tijdens Internationale Hanzedagen in 2017
Podium op IJsselkade tijdens Internationale Hanzedagen in 2017 (archieffoto: Maarten van Gemert)

Coronasteun voor kleuraanlichting gebouwen tijdens Hanzejaar 2023

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)  
KAMPEN – De energiecrisis ten spijt, steekt het Kamper gemeentebestuur €30.000 in het kleurrijk verlichten van gebouwen tijdens Hanzejaar 2023. Zo krijgt het thema ’Kleur de Hanze’ letterlijk invulling als onderdeel van een verbindend programma. Dat wordt in april afgetrapt, samen met acht andere Hanzesteden. Via gelden aan Kampen Partners en het Evenementenplatform draagt de Kamper gemeenschap een nog groter bedrag bij aan de impuls die het toerisme moet krijgen in dit Hanzejaar.

De periode tussen de Internationale Hanzedagen in Kampen (2017) en Zwolle (2030) is erg lang. Daarom is besloten om het huidige kalenderjaar uit te roepen tot Hanzejaar. Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem en Zuthpen hebben zich ook gecommitteerd. Het Kamper gemeentebestuur beoogt hiermee het toerisme te versterken. Voor de eigen ingezetenen wil ze de verbinding met het ommeland versterken alsmede de trots van de Kamper inwoners vergroten.

Programma
De hoogtepunten in dit Hanzejaar 2023 moeten de opening worden plus de programmaonderdelen ’Kleur de Hanze’ en ’24h Hanze’. De opening op 1 april herinnert aan de eerdere marketingstunt om uit elf koeien Miss Kampen 2019 te kiezen. Dit bleek geen 1-aprilgrap te zijn maar te resulteren in een heuse koeienparade waarbij de organisatie ’Boert Bewust IJsseldelta’ zich kon manifesteren. Dit jaar moet het onwaarschijnlijke fenomeen koggejagen geschiedenis schrijven. Hoog- en laaggeplaatste burgers uit de negen Hanzesteden gaan de Kamper Kogge langs de IJssel trekken (jagen). Er moet nog een oplossing gezocht worden voor het obstakel dat de Stadsbrug vormt.
Tijdens 24H Hanze op 14 oktober zullen gelijktijdig in alle Hanzesteden evenementen plaats vinden en in de landelijke schijnwerpers worden gezet. Dit verbindend programma krijgt overal een lokale invulling krijgen en wordt grotendeels lokaal gefinancierd. Tijdens ’Kleur de Hanze’ in november of december worden diverse gebouwen kleurrijk verlicht. In Kampen zaI waarschijnlijk het oude stadhuis aangelicht worden voor een dag of tien. Het gemeentebestuur haast zich te zeggen dat het energieverbruik zal meevallen en omliggende verlichting wordt uitgezet. Dit om een maximaal (kleur)effect te bereiken en om energieneutraal te zijn. Niet kostenneutraal maar daarvoor bieden rijksmiddelen een uitweg.

Begroting
Voor het onderdeel ’Kleur de Hanze’ loopt de begroting uiteen van €36.000 (Zwolle) tot €21.500 (Kampen en Harderwijk) terwijl Hattem, Elburg, Hasselt en Doesburg slechts €5.500 uittrekken voor dit idee. Voor de opening en 24H Hanze heeft elke stad een verschillend budget. Het Kamper gemeentebestuur rondt de €21.500 af op €30.000 waarmee de gemeenteraad zonder slag of stoot akkoord is gegaan.
Uit de eigen bestemmingsreserve zet Kampen Partners een bedrag van ruim € 65.000 in voor extra programmering. Het Evenementen Platform Kampen (EPK) stelt € 45.000 beschikbaar. De organisaties verkrijgen deze gelden uit subsidie en gemeentebegroting. Om deze gemeenschapsbijdrage van € 110.000 te relativeren, haast het college van b en w zich te wijzen op Zutphen en Deventer die € 500.000 budget gereserveerd hebben.

Cultuur
Eerder liep een ander initiatief mis. Alle Hanzesteden hebben een grote muurschildering met een voor hun stad kenmerkend Hanzetafereel aangebracht. Kampen was te laat met de subsidieaanvraag. De andere Hanzesteden hebben vrijwel allemaal het idee al geëffectueerd (zie Kamper Nieuws). Voor de kleuraanlichting is de gemeenteraad akkoord gegaan met het collegevoorstel om het eenmalig budget van € 30.000 te dekken vanuit de verkregen rijksmiddelen voor coronasteun. Dit moet ”het versterken van de lokale culturele infrastructuur” tot doel hebben zoals bijvoorbeeld een Hanzejaar beoogt.
Tenslotte kan Hanzejaar 2023 ”een mooie opmaat vormen voor de terugkeer van de IJsselkogge naar Kampen in 2024”, sprak toenmalig wethouder Holtland bij de presentatie van de plannen in 2021. Zijn opvolger Bas Wonink is echter nog lang niet zover. Voorlopig blijft het koggejagen.


De Hanzemuurschildering in Doesbug waarvoor Kampen de subsidie is misgelopen (bron: De Strakke Hand)

..

Afbeelding
24 verenigingen uit Kampen op pad voor Grote Clubactie Algemeen 10 uur geleden
Afbeelding
Expositie van prints van werken van Van Gogh Algemeen 10 uur geleden
Afbeelding
Burgemeester en wethouders laten regionale stem horen tijdens 'Laat ons niet in de St(r)eek' - evenement Algemeen 10 uur geleden