Roeland Tameling.
Roeland Tameling. Foto: Aangeleverd.

Ook kansen voor ondernemers in Hanzejaar 2023

· leestijd 2 minuten Ondernemen in Kampen

(door Leo Polhuijs)

KAMPEN - Kampen loopt zich warm voor het Hanzejaar 2023. Op 13 december was er een workshop waar ideeën konden worden gedropt voor activiteiten. Hier ligt ook een kans voor ondernemers in de binnenstad. Zo zijn er ideeën om een deel van de etalages van centrumwinkeliers bij de activiteiten te betrekken.

De organisatie van de activiteiten is in handen van Kampen Partners met binnenstadsmanager Leo Hoksbergen, evenementencoördinator Aline Hofstee en citymarketeer Roeland Tameling in nauwe samenwerking met de nieuwe cultuurmakelaar, Margreet Bouwman. Tameling: “De organisatie had al diverse plannen op stapel gezet, maar tijdens de vorige workshop in oktober zijn er ook nog flink wat leuke ideeën naar voren gebracht. De deelnemers aan de workshop in december bepalen mede de inhoud van bijvoorbeeld het Kogge jagen op 1 april, het Hanzefest XL eind augustus, het culturele evenement ‘24H Hanze’ en de legotentoonstelling die in oktober start. Het Hanzefest XL was één van de ideeën die tijdens de vorige workshop op tafel kwam; niet alles hoeft uit de workshops te komen.”

Kijkdoos
Tameling: “Iedereen die een steentje wil bijdragen door mee te denken, is van harte welkom. Er zijn nu al veertig aanmeldingen maar is er plek voor tachtig personen. Ondernemers, mensen uit de cultuursector en vele betrokken Kampenaren hebben hun aanmelding alvast vergezeld laten gaan van een aantal bruikbare ideeën.” Eén van de suggesties is het ontwerpen van een kijkdoos met “Hansjes”, kleine draadpoppetjes, waarmee wellicht een route langs etalages in de binnenstad kan worden samengesteld. Dit biedt kansen aan ondernemers om zich te profileren.

Link met Hanze
Na de workshop volgt een inventarisatie van de ideeën en worden de plannen op haalbaarheid en financiering bekeken. Tameling: “Belangrijke voorwaarde is dat het idee past bij het motto van Kampen als hartelijke Hanzestad aan het water. Een idee moet wel een link hebben met het thema Hanze. Indieners zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de uitwerking maar de organisatie kan daarbij helpen. Bijvoorbeeld met het afhandelen van de vergunning, het leveren van kennis of vinden van geld. Ondernemers zullen vooral contact hebben met de binnenstadscoördinator.”

Koggejagen
Start van het Hanzejaar is op 1 april. De stichting Kamper Kogge voert dan een wetenschappelijk experiment uit op de IJssel. Alle wethouders van de negen Hanzesteden doen hier aan mee. Tameling: “Een mooi voorbeeld van samenwerking, die de komende jaren verder wordt uitgebreid.” Van 24 tot en met 27 augustus staat dan het Hanzefest XL op het programma. De eerste dag van het Hanzefest XL is tevens de laatste Kamper Ui(t)dag en verder valt dit evenement samen met een nieuw jaarlijks muziekfeest op het Van Heutzplein. Ideeën die tijdens de workshop in juli zijn geopperd, waren onder meer het naspelen van historische taferelen, een recordpoging voor het leggen van zoveel mogelijk mastworpen en een lichtjesparade op het water. Tameling: “Dit moet allemaal nog uitgewerkt worden maar vast staat wel dat het een doorlopend feest wordt van vier dagen lang.”

In oktober volgt dan nog de Museumnacht Hanzesteden en de Hanze LEGO expositie in het Stedelijk Museum. Ideeën die hiervoor werden aangedragen, waren onder meer activiteiten met een wedstrijdelement en een verbinding met de (etalages van) binnenstadsondernemers.

Informatie www.kampenpartners.nl.

Nick de Vries