Albert Holtland krijgt het Tinotasje overhandigd van Emma Kranendonk
Albert Holtland krijgt het Tinotasje overhandigd van Emma Kranendonk (foto: Maarten van Gemert)

Tino’s moeten de reuring van de Hanze terugbrengen

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert) 
KAMPEN – Beleving met een educatieve zweem. Dat is de kern van de Tinoseries, een concept om leegstand in winkelgebieden tegen te gaan. Voor de Hanzesteden aan de IJssel en de Zuiderzee zijn er Tino’s ontwikkeld die per Hanzestad een eigen, virtuele beleving moeten geven. Aan wethouder Holtland heeft Kexcom haar initiatief gepresenteerd dat de Hanzereuring van weleer terug moet brengen.

Hoe neem je bezoekers mee in een verhaal, zodanig dat het ze boeit, bijblijft en er iets mee willen doen? De Kranendonk Experience Company (Kexcom) heeft daarvoor een werkwijze ontwikkeld die ze benoemt als ”zelf-ontdekkend-leren”. Voor negen Hanzesteden is er een minibeleving gemaakt, gebundeld in een inspiratieboekje dat Holtland kreeg overhandigd van Emma Kranendonk.

Parelsnoer
Middels vragenlijsten en inspiratiesessies is er geïnventariseerd wat de karakteristieken zijn van, en wat er leeft in, de Hanzesteden Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Zutphen en Zwolle. Samen moeten ze een ketting vormen van negen pareltjes. Het ”parelsnoer” vormt een geheel maar elk afzonderlijk deel is het ontdekken en beleven waard.
Met de internationalisering tot Tourist Info is de term VVV in het slop geraakt. Kranendonk haalt dat weer naar boven en vult de afkorting VVV in met Verrassen, Verbinden en Verblijven. Daarbij wordt nadrukkelijk niet alleen naar de bezoekers (toeristen) gekeken maar ook naar de bewoners. Een wisselende invulling van de Tino moet ook hen verleiden de attractie vaker te bezoeken. Daarvoor wordt een kleine prijs gevraagd van enkele euro’s.

Ballonvaart
Kampen onderscheidt zich van de andere Hanzesteden door haar ligging aan de ’verkeerde kant’ van de IJssel, aldus Kexcom. Deze opmerking in het inspiratieboekje geeft aan dat er degelijk onderzoek is gedaan bij de ontwikkeling van de Tino’s. Ook de actualiteit is bekend: naast het vorig jaar geïntroduceerde bier Kamper Trots wordt ook het nieuwe bier Kamper Vreugd aangehaald.
De ligging aan de IJssel, de iconische Kogge en de Kamper handelsgeest heeft geresulteerd in het subthema ’Routes’ voor Kampen. Als invulling voor de Kamper Tino is een virtuele ballonvaart gekozen. In een leegstaand winkelpand, die Kampen volop heeft, kan de beleving opgebouwd worden inclusief warmte- en trillingseffecten. Een aansprekende Oudestraat, door monumenten en winkels, en de IJsselkogge, eventueel met museum, kan de bezoeker verleiden na de Tino verder de stad in te trekken.

Albert Holtland, Emma Kranendonk en haar collega bij een leeg winkelpand (foto: Maarten van Gemert)

Gemeenschapsgeld
Realisatie van de negen Tino’s zou bijna drie miljoen Euro kosten. Het Nederlands Bureau voor Toerisme is impactpartner en denkt volop over de plannen mee. Mogelijk kan er voor de financiëring geld komen uit het coronaherstelfonds en misschien worden er obligaties uitgegeven. De Tino’s worden niet gefinancierd met gemeenschapsgeld. Een terugkeer van de IJsselkogge naar Kampen zou de gemeenschap wel geld kosten.
Dat besluit laat het resterende deel van het college van B&W over aan de gemeenteraad. Zoals het demissionair kabinet Rutte III leegstroomt, zo loopt ook het Kamper college van B&W leeg nadat een wethouder is overgestapt naar het bedrijfsleven en de burgemeester met pensioen is gegaan. Aanstaande vrijdag wordt de nieuwe burgemeester benoemd en voor de vertrokken wethouder is al twee keer een vervanger voorgedragen.

Raadsbesluit
De overgebleven wethouders, allen locoburgemeester met Jan Peter van der Sluis voorop, weigeren zich uit te laten over de wens, en daarbij behorende investeringsbereidheid, om de IJsselkogge terug te laten keren. Dat besluit leggen ze bij de gemeenteraad neer. Woensdagavond wordt de raad uitgebreid geïnformeerd met de bedoeling om volgende maand knopen door te hakken.
In de wandelgangen heeft wethouder Albert Holtland te kennen gegeven een blijvend vertrek van de IJsselkogge ”niet uit te kunnen leggen”. Het zou een dramatisch slot kunnen vormen van een Kamper Tino. Gewezen burgemeester Koelewijn noemde in zijn laatste officiële toespraak de optie van het niet terugkeren van de IJsselkogge ”onvoorstelbaar” en ”kortzichtigheid ten top”.

Afbeelding
24 verenigingen uit Kampen op pad voor Grote Clubactie Algemeen 17 uur geleden
Afbeelding
Expositie van prints van werken van Van Gogh Algemeen 17 uur geleden
Afbeelding
Burgemeester en wethouders laten regionale stem horen tijdens 'Laat ons niet in de St(r)eek' - evenement Algemeen 17 uur geleden