Controle luxeverzuim

Algemeen

KAMPEN - Met de kerstvakantie voor de deur, gaan de leerplichtambtenaren van de gemeente Kampen op vrijdag 21 december weer controleren op luxeverzuim. Dit doen ze bij zowel basisscholen als voortgezet onderwijs. Dit geldt voor zowel scholen in de gemeente Kampen als die in de buitengebieden.Luxeverzuim is een overtreding van de Leerplichtwet. Hieronder wordt verstaan, dat een leerling direct voor en/of na een schoolvakantie niet aanwezig is op school, omdat ouders besluiten om eerder of langer op vakantie te gaan buiten de reguliere schoolvakanties. Dit is alleen bij uitzondering toegestaan wanneer hiervoor toestemming is verkregen van de schooldirecteur of van de leerplichtambtenaar.De directies van de scholen hebben ouders al eerder via de nieuwsbrieven van de scholen gewaarschuwd dat luxeverzuim niet toegestaan is. Eén dag eerder of langer op vakantie kan dus al tot gevolg hebben dat de ouders een proces-verbaal van de leerplichtambtenaar krijgen.