Afbeelding
(archieffoto: Nick de Vries)

Raad niet geïnformeerd over aankoop C&A-pand voor fietsenstalling

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Maarten van Gemert)  
KAMPEN – De onderhandelingen door het college van B&W over de aankoop van het vroegere C&A-pand is niet alleen naar buiten toe stil gehouden. De politieke partijen in de gemeenteraad wisten ook van niets. Zij moesten eveneens de forse aankoop via de besluitenlijst en uit de kranten vernemen. Het zou een communicatiefout betreffen waarvoor het college inmiddels haar excuses heeft aangeboden.

Pas na het beklinken van de koop van het voormalige C&A-pand (zie Kamper Nieuws) werd dit voornemen tot koop en het besluit openbaar gemaakt. De gemeenteraad had hiervoor achter de schermen geïnformeerd behoren te worden, aldus enkele raadsleden. Het is niet voor het eerst dat de communicatie op het stadhuis niet de schoonheidsprijs verdiend, geven zij aan.

Toestemming
Om verstorende marktwerking als prijsopdrijving te voorkomen wanneer de onderhandelingen bekend zouden worden, werden deze in stilte gevoerd. In het verleden lekten plannen voor aankoop van een pand voor de Voedselbank uit waarna een ondernemer daar een slaatje uit sloeg.
Harrie Bruins (VVD) en Suat Azer (GBK) zijn kritisch over de gebrekkige communicatie van het college. Azer geeft wel toe dat het college in een spagaat zit met enerzijds een gewenste geheimhouding naar buiten toe en anderzijds toch belanghebbende partijen te informeren met bijbehorende kans op lekken.
Verantwoordelijk wethouder Wonink wijst erop dat het college bevoegd is via het investeringskrediet een aankoop te doen. De raad moet wel toestemming geven. De koop is onder voorbehoud hiervan gesloten want de raad moet alsnog akkoord gaan met de koop op haar eerstvolgende vergadering.

Strategie
Volgens een door de gemeente vastgestelde ontwikkelingsstrategie moeten er zes specifieke deelgebieden in de binnenstad ontstaan met ieder een eigen identiteit en functie. Het gebied van Geerstraat tot Bovenkerk, waarin het onder voorbehoud aangekochte pand ligt, is er daar één van. De raad is akkoord gegaan met de ontwikkelingsstrategie, aldus Wonink. Deze is vastgelegd in het plan ’Transitie en Transformatie van de binnenstad’.
Daarmee wordt echter geen ’blanco cheque’ afgegeven. Nu de onderhandelingen met de Kroonenberg Groep, de verkopende partij, zijn afgerond, wordt de raad gevraagd om een investeringskrediet. In de strategische opgave ’Toekomstbestendige en vitale binnenstad’ is wel rekening gehouden met de aanschaf van Oudestraat 5.

Subsidie
Een onzeker punt blijft echter dat het college bij het vaststellen van de investering rekening houdt met subsidie die nog niet is toegewezen. Deze tegemoetkoming van het RVO moet de ”onrendabele top” van de investering verzachten. Daarnaast zijn de kosten voor het gebruiksklaar maken van het volledige gestripte pand nog niet in kaart gebracht.
De gemeenteraad krijgt op haar eerste vergadering na het zomerreces de kluif op haar bordje. Met excuses voor de niet gecommuniceerde aankoop van ruim zes ton voor een nieuwe fietsenstalling in de Oudestraat.


..

Afbeelding
Geen Rijkssubsidie voor gebiedsontwikkeling 'Bij de Bovenkerk' Algemeen 7 dec., 11:45
Afbeelding
Plannen voor werkschuur op plek voormalige kerk Jehova's Getuigen in het Groene Hart Algemeen 7 dec., 11:42
Afbeelding
Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in Kampen Algemeen 7 dec., 11:39