Jan Quintus Zwart overhandigt de sleutel aan Frits Verweij
Jan Quintus Zwart overhandigt de sleutel aan Frits Verweij (foto: Rik ten Caat)

Kerkgangers Poortkerk verhuizen naar Bovenkerk voor komend jaar

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)  
KAMPEN – De Poortkerk staat op het punt ingrijpend verbouwd te worden. In die periode kerken de gemeenteleden in de Bovenkerk. Afgelopen zaterdag was er voor de leden van de Gereformeerde Gemeente Kampen (GGK) een kennismakingsbijeenkomst in en met de Bovenkerk. Die vervult daarmee weer wekelijks zijn oorspronkelijke functie.

Sinds enkele jaren is de Bovenkerk ”onttrokken aan de eredienst”. Daarmee werden beurzen en tentoonstellingen mogelijk in het monumentale kerkgebouw. Voor bijzondere kerkdiensten blijft het gebouw echter beschikbaar en daarvan maakt de GGK dankbaar gebruik. Haar kerkgebouw is tijdens de verbouwing buiten gebruik. Omlijst met orgelspel zijn de gereformeerde kerkleden bijgepraat over hun tijdelijk onderkomen.

Ingrijpend
Acht jaar geleden, schat Frits Verweij, verscheen de eerste notitie over een verbouwing van de Poortkerk aan de 2e Ebbingestraat. De preses van de GerGem licht toe dat er voor het project, waarmee ruim vijf miljoen euro is gemoeid, niet over één nacht ijs is gegaan. In de tussentijd is naast modernisering ook verduurzaming een belangrijk onderdeel van de verbouwing geworden. De kerkzaal en verenigingsgebouw De Beukelaar krijgen een warmtepomp en worden dus gasloos.
De houten vloer gaat eruit en wordt vervangen door een betonnen vloer met vloerverwarming en -koeling. Een nieuw luchtbehandelingssysteem omvat ook een warmteterugwinningsysteem. Met verwarming en verkoeling via aardwarmte kunnen de gasleidingen afgesloten worden. „Er komen een paar zonnepanelen,” zegt Verweij, „maar we wachten het overheidsbeleid af voor hiermee verder te gaan.”

Subsidie
Voor de verduurzaming heeft de kerkgemeente een rijkssubsidie gekregen van vijf ton. Verder wordt ongeveer een kwart van de investering opgebracht door gemeenteleden en ongeveer driekwart door het Grootboek (een soort kerkbank). Deze beide financiële bijdragen zijn leningen die in 33 jaar terugbetaald moeten worden. Aan het slot van zijn welkomwoord in de Bovenkerk ging Verweij terug naar het jaar 1843. Toen kwam de ‘Dordtsch Gereformeerde Gemeente’ weer alleen te staan. Verweij refereerde aan die roerige jaren waarna de Bovenkerk eigenlijk aan de GerGem toebehoorde. Schalks merkte hij op nog een nota te sturen van 180 jaar achterstallige huur.
Jan Quintus Zwart ging terug naar de beginjaren van de Bovenkerk. De manager van de Bovenkerk heette de GerGem van harte welkom en schetste kort de rijke historie van ‘zijn’ kathedrale basiliek. Hij stipte ook de akoestiek aan die het misschien wenselijk maakt om wat langzamer te spreken en te zingen.

Kerkenfusie
Als eerste sprak Leo van der Horst namens het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Kampen (PGK). De Bovenkerk was in gebruik door de Hervormde Gemeente Kampen die is opgegaan in de PGK. Een paar jaar geleden fuseerden de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk en gingen ook hun kerkgebouwen over naar de PGK. Daarbij werden de Burgwalkerk en Bovenkerk buiten gebruik gesteld en kwamen daarmee ‘leeg’ te staan.
Nu zal, naast het wekelijkse ochtendgebed op woensdagmorgen, de Bovenkerk ook op zondag zijn kerkelijke functie in ere herstellen. Vanaf acht oktober zal het kerkgebouw zondags volstromen met de zo’n negenhonderd leden van de Gereformeerde Gemeente. De drie organisten van de GerGem speelden zich zaterdag alvast warm onder het noodplafond boven het monumentale Hinszorgel. Straks keren ze terug vanuit de eeuwenoude Bovenkerk naar hun Poortkerk uit 1951 die dan geheel aan de eisen anno 2023 voldoet.

Leo van der Horst (PGK) spreekt de kerkgangers toe (foto: Rik ten Caat)

..

Afbeelding
Geen Rijkssubsidie voor gebiedsontwikkeling 'Bij de Bovenkerk' Algemeen 7 dec., 11:45
Afbeelding
Plannen voor werkschuur op plek voormalige kerk Jehova's Getuigen in het Groene Hart Algemeen 7 dec., 11:42
Afbeelding
Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in Kampen Algemeen 7 dec., 11:39