Afbeelding
Foto: Unsplash

Agrarische PAS-melder in Kampen dreigt te worden aangepakt door provincie

· leestijd 2 minuten Algemeen

DEN HAAG – De provincie Overijssel moet mogelijk binnenkort stoppen met het gedogen van agrarische bedrijven die als PAS-melder te boek staan. Een veehouderij aan de Nijlandsweg in Kampen dreigt daarvan de dupe te worden. De provincie probeerde vandaag met een hoger beroep bij de Raad van State te voorkomen dat het PAS-melders moet gaan aanpakken, omdat ze nu zonder natuurvergunning werken. 

Verliest de provincie die zaak, dan is de beer los. Provincies moeten dan ingrijpen bij de bedrijven als daarvoor een verzoek om handhaving is gedaan. En gedogen is er dan niet meer bij. PAS-melders in het hele land moeten dan stoppen of hun bedrijfsvoering sterk reduceren.

Nederland telt duizenden zogeheten PAS-melders, waaronder een groot deel agrarische bedrijven. Die konden onder de toenmalige PAS-stikstofregeling een uitbreiding melden bij de provincie. In 2019 haalde de Raad van State die regeling onderuit. PAS-melders hebben alsnog een natuurvergunning nodig voor een uitbreiding die in de meeste gevallen al is gerealiseerd. 

Voormalig minister Schouten van Landbouw beloofde de PAS-melders een vergunning, omdat ze te goeder trouw zijn en buiten hun schuld slachtoffer van verkeerd overheidsbeleid. Maar het verlenen van zo’n vergunning is niet eenvoudig voor de provincies, omdat daarvoor te weinig stikstofruimte is. Voorlopig wordt het werken zonder natuurvergunning gedoogd.

Handhavingsverzoeken
Milieuorganisatie Mobilisation for the environment (MOB) is het wachten beu. Woordvoerder Valentijn Wösten stelt dat er vier jaar na de stikstofuitspraak nog niets is gebeurd. Daarom heeft MOB 350 handhavingsverzoeken ingediend bij zeven provincies. Volgens Wösten is het niet de bedoeling om de bedrijven om zeep te helpen. De druk wordt opgevoerd om de provincies en de minister van Landbouw in actie te krijgen.

De rechtbank Overijssel stelde MOB eerder in het gelijk. De provincie Overijssel had onterecht het handhavingsverzoek voor de veehouderij in Kampen afgewezen. Dat gebeurde ook in een andere zaak in de provincie. Maar de provincie is bij de Raad in hoger beroep gegaan. Handhaving betekent volgens een woordvoerder van de provincie wel dat de veehouderij in Kampen zwaar gedupeerd wordt.

“We zitten hier voor de Wet natuurbescherming, niet voor de Wet bedrijfsbescherming”, zegt Wösten. Hij stelt dat de provincie de natuurbelangen niet heeft meegewogen. Volgens de provincie is dat gedeeltelijk waar. Een woordvoerder zegt dat er meerdere redenen zijn om af te zien van handhaving. 

Er is intussen een wettelijke regeling waarin staat dat uiterlijk 2025 alle PAS-melders een natuurvergunning moeten hebben of zijn gestopt. Die regeling geeft feitelijk zicht op legalisatie van de activiteiten van de PAS-melders. Dat is een van de mogelijkheden om van handhaving af te zien, volgens de provincie. Daarnaast weegt het bedrijfsbelang van de veehouderij in Kampen zwaarder dan de zeer geringe stikstofuitstoot die dit bedrijf veroorzaakt. En intussen is er ook een bemestingsverbod voor gronden van de provincie, waarmee een grote reductie van stikstof wordt gehaald in de hele provincie.

Het is nu de vraag of de Raad zwaar belang hecht aan die maatregelen. Volgens MOB is het bemestingsverbod pas later ingevoerd nadat de handhavingsverzoeken zijn ingediend. Het bemestingsverbod kan daarom nu geen argument zijn. De Raad zette ook vraagtekens bij het legaliseringsprogramma. “Wordt het wel wat met dat programma”, wilde een van de staatsraden weten. Volgens een woordvoerster van de provincie is er wel vertrouwen in. Ook al kost het meer tijd dan verwacht.

De Raad doet binnen een half jaar uitspraak. Dat duurt volgens de raadsvoorzitter zo lang, omdat de uitspraak mogelijk de wereld van de PAS-melders op zijn kop zet.