Jaap en Mark Mateboer onthullen de nieuwe ruit met het oude glas-in-lood
Jaap en Mark Mateboer onthullen de nieuwe ruit met het oude glas-in-lood foto: Maarten van Gemert

Glas-in-loodramen Schepman deels gered, gerestaureerd en herplaatst

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)  
BRUNNEPE – De Schepmanpanden aan de Veerweg zijn niet meer. Daarvoor in de plaats is Schepmanstaete verrezen. In de panden van de firma Schepman uit begin vorige eeuw zaten verscheidene glas-in-loodramen. Op het nippertje zijn een aantal daarvan gered. Die zijn gerestaureerd en vorige week herplaatst in de toegang tot het nieuw gebouwde appartementencomplex.

Behoud van erfgoed en specifiek van de glas-in-loodramen. Dat was het doel van Aart Kleijer. Toen de glaskunstenaar getipt werd over de ramen in de te slopen panden, benaderde hij in het voorjaar van 2022 de firma Mateboer. De projectontwikkelaar had groen licht gekregen van de gemeenteraad om de historische panden te slopen. De ramen werden deels behouden en na een jaar mocht Kleijer ermee aan de slag. Het historische glas-in-lood siert nu naast de glazen toegangsdeur.

Historie
”In vorige eeuwen vormde de veerpont naar Seveningen vanaf het ’Veerköppien’ een belangrijke verbinding met het Kampereiland. Die dynamiek werd verhoogd door de activiteiten van de Schepmanwerf,
waarvan het terrein en de bedrijfsgebouwen zich rond de Veerweg bevonden. De geschiedenis van de scheepsbouwactiviteiten op deze plek gaat mogelijk terug tot de middeleeuwen.” Aldus hebben Remy Steller en Geraart Westerink de Schepmanpanden in woord en beeld vastgelegd in de Kamper Almanak van 2022. Op die foto’s zijn de glas-in-loodramen in de Jugendstilpanden te zien. Aart Kleijer wist drie lange en twee kleine ramen nieuw leven in te blazen.

Doodzonde
Kleijer noemt de sloop van de panden ”doodzonde” maar begrijpt de financiële en zakelijke overwegingen van Mateboer dat restauratie financieel onhaalbaar was. In de woorden van Jaap Mateboer: „Wij vinden het belangrijk om te antwoorden op de vraag naar woningen.” Wel moesten de twaalf appartementen teruggebracht worden tot tien. In juni 2021 velde de Kamper gemeenteraad het ’doodvonnis’ door afwijking van het bestemmingsplan toe te staan. GroenLinks was de enige fractie die tegen stemde.

Aanvulling
Toen Kleijer het jaar erop gewezen werd op de vele glas-in-loodramen, benaderde hij in april 2022 Mateboer die in maart 2023 meedeelde graag mee te werken aan behoud van het kleine erfgoed. Vervolgens ontwierp hij de nieuwe ramen. De originele glas-in-loodramen bleken te smal voor naast de deur dus heeft hij dat aangevuld met het patroon van het tegeltableau uit de Schepmanpanden. Jaap Mateboer wou graag een scheepje in de ruit zien waarop Kleijer een kogge in het midden heeft geplaatst. Het oude, originele glas heeft hij in nieuw lood geplaatst en samen met Chris de Goede, glasdocent bij Quintus, gebrand. Als naam werd Schepmanstaete gekozen en toegevoegd. „Het is namelijk statig wonen aan de IJssel en de Bovenhaven met zicht op de stad,” aldus Kleijer.

Wake-upcall
Mark Mateboer, neef van Jaap, benadrukt dat alle woningen inmiddels verhuuurd zijn aan een mix van leeftijden. Vorige week is de nieuwe glas-in-loodruit onthuld in bijzijn van de twee neven, enkele bewoners en makelaar Maaike Meuleman in groene jas.
Kleijer had als verrassing voor Mateboer een kleine ruit die op kantoor van Mateboer komt te hangen. Als ’wake-up call’ om ”alert te blijven op historie en erfgoed”. Aldus verwoordt Kleijer zijn boodschap en zijn motivatie om het oude terug te brengen in het nieuwe. De bewoners van Schepmanstaete kunnen dagelijks het resultaat  van dit streven bewonderen. Behoud van erfgoed onder het mom ”wie het kleine niet eert…”.


Aart Kleijer vertelt de voorgeschiedenis alvorens de ruit wordt onthuld (foto: Maarten van Gemert)

..