Afbeelding
http://nl.freeimages.com

Hoogwater op komst, waterschap alert

Algemeen

REGIO - Vanuit Duitsland is hoogwater op komst. Deze ‘piek’ is vanaf zaterdag 4 juni merkbaar binnen het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Problemen door de hoge waterstanden in rivieren, kanalen, weteringen en sloten worden door het waterschap niet verwacht. ' Voorzorgsmaatregelen zijn vooralsnog niet nodig ' .

Het waterschap vertelt: "Zoals gewoonlijk bij dit soort verhoogde waterstanden worden de dijken goed in de gaten gehouden en voeren de gemalen en stuwen iets meer water af dan normaal. Dit is gebruikelijk en wordt altijd gedaan als de waterstanden stijgen."

Door het hoge water kunnen uiterwaarden onder water komen te staan en waterbergingen vollopen. Ook dat is normaal bij de huidige waterstanden. Uiterwaarden en waterbergingen zijn juist aangelegd om water meer ruimte te geven. Hierdoor kan het makkelijker worden afgevoerd of tijdelijk worden ‘geparkeerd’.

Verwachte waterstanden

Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand de komende tijd verder stijgt. Ook dan verwacht WDODelta geen problemen. Door de grilligheid van de zware buien is de verwachte waterstand wel moeilijker te bepalen. Het waterschap houdt de weersverwachting nauwkeurig in de gaten.

Kijk voor de actuele waterstanden op www.actuelewaterdata.nl.