Afbeelding
http://nl.freeimages.com

Functioneringssluiting Stormvloedkering Ramspol

· leestijd 1 minuut Algemeen

REGIO - Rijkswaterstaat sluit op dinsdag 6 september van 07.00 tot 18.00 uur de stormvloedkering Ramspol bij Kampen. Dit doe t Rijkswaterstaat om de kering te kunnen testen en inspecteren. Hiervoor zijn de vaargeul in het Ramsdiep en de Ramsgeul gesloten. Het scheepvaartverkeer is hierdoor tijdelijk gestremd.

De stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit, daarmee een korte onderbreking in de doorstroming veroorzaakt en de veiligheid van het achterland waarborgt. Tijdens de jaarlijkse functioneringssluiting voeren specialisten van Rijkswaterstaat een inspectie uit van het balgdoek en wordt de rek van het doek van de drie balgen gemeten. De proefsluiting is nodig om te controleren of de stormvloedkering gereed is om in de komende seizoenen het achterland te beschermen.

Scheepvaart

Het Ramsdiep (tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer) wordt dinsdag 6 september van 00.00 tot 23.59 uur gestremd voor het scheepvaartverkeer in verband met de sluiting. De scheepvaart wordt via de eigen kanalen (Berichten aan de Scheepvaart en de marifoon) geïnformeerd.

Ramspol

De stormvloedkering Ramspol is één van de 5 stormvloedkeringen in Nederland. Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt deze kering, gelegen tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer. Bij stormen waarbij het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP, sluit de stormvloedkering automatisch en beschermd zo het achterland. De stormvloedkering wordt ieder jaar op de eerste dinsdag van september getest. Indien er geen sluiting plaatsvindt, ligt de lege balg op de bodem, zodat de scheepvaart vrije doorvaart heeft.

Meer informatie

Voor meer informatie: het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Kijk voor de werking van de stormvloedkering Ramspol ook op https://www.youtube.com/watch?v=4xZz8-O-V54 en https://www.youtube.com/watch?v=0hOpFAzjWGg.