Afbeelding
Nick de Vries

Gemeente constateert weinig illegale detailhandel op bedrijventerrein Haatland

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Volgens de gemeente voldoen de bedrijfsactiviteiten van het merendeel van de bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerrein Haatland aan de voorwaarden van het bestemmingsplan. De gemeente gehouden heeft alle 450 bedrijven op het bedrijventerrein gecontroleerd. De gemeente wil met de controles illegale detailhandel tegengaan en oneerlijke concurrentie met ondernemingen in de binnenstad voorkomen.

Toezichthouders van de gemeente hebben het afgelopen half jaar alle bedrijven bezocht op Haatland om te controleren of er sprake is van verboden detailhandelsactiviteiten. In totaal zijn 65 bedrijven met mogelijke detailhandel nader onderzocht en getoetst aan het bestemmingsplan.

Uiteindelijk is gebleken dat ruim 96 procent van alle bedrijven op Haatland voldoet aan de voorwaarden van het nu geldende bestemmingsplan. De overige 4 procent van de bedrijven kan volgende gemeente met enkele aanpassingen voldoen aan het bestemmingsplan, door bijvoorbeeld een kleine aanpassing in de bedrijfsvoering of door het aanvragen van een vergunning.

Burgemeester Koelewijn is blij met de resultaten van de controles. “Het onderzoek toont aan dat er nagenoeg geen sprake is van illegale detailhandelsactiviteiten op Haatland. Het overgrote deel van de gevestigde bedrijven houdt zich keurig aan de voorschriften van het bestemmingsplan. Ik constateer dat er bij een klein percentage van de onderzochte bedrijven afwijkingen zijn vastgesteld. Deze kunnen gelukkig vrij eenvoudig hersteld worden, waardoor ook de eigenaren van deze bedrijven hun bedrijfsactiviteiten gewoon kunnen voortzetten op Haatland.”

Voor vier bedrijven valt een gebrek in het bestemmingsplan positief uit. De raad heeft op papier het juiste bestemmingsplan vastgesteld, maar bij de digitalisering zijn er enkele zinnen weggevallen. Aan deze digitale versie moet worden getoetst. Dit heeft tot gevolg dat vier bedrijven hun activiteiten mogen voortzetten, ook al past het gebruik niet binnen het bestemmingsplan.

Volgens burgemeester Bort Koelewijn gaat het hierbij onder andere om kringloopwinkels die niet binnen het bestemmingsplan passen. Voorlopig mogen zij op het terrein blijven zitten. Als zij een vergunning aanvragen kunnen zij ook in de toekomst legaal op het terrein verblijven. Tegen de aanvraag kan door belanghebbenden een zienswijze ingediend worden.

De gemeente streeft ernaar om alle ondernemers binnen vier weken nader te informeren.