Afbeelding
WebNeo

Quizen voor De Mooiste Dag

Algemeen

KAMPEN – Sichting Live Life organiseert jaarlijks een quizavond om de jaarlijkse Mooiste Dag mede te bekostigen. Er kunnen teams van 4 tot 6 personen aan meedoen.

De quizavond wordt gehouden op zaterdagavond 27 januari in zalencentrum De Leuke Hanzestad. Aanvang 19.30 uur.Deelname kost 10 euro per persoon. De totale opbrengst gaat naar Stichting Live Life. Teams (minimaal 4, maximaal 6 personen) kunnen zich voor 17 januari 2018 aanmelden via publiciteit@stichtinglivelife.nl.